Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Petek)

Datum: 29.09.2021
Ura: 08:30:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije Nejca Petka, mag. kem., z naslovom:

Fotoredoks katalitske pretvorbe pirazolov
Photoredox catalytic transformations of pyrazoles
 
Zagovor bo v sredo, 29. 9. 2021 ob 8.30 uri preko spletnega orodja ZOOM https://uni-lj-si.zoom.us/j/95980293107  (Meeting ID: 959 8029 3107)
 
Vabljeni:
prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, predsednica komisije
izr. prof. dr. Jernej Iskra, član komisije
izr. prof. Janez Mravljak (UL FFA), član komisije
znan. svet. dr. Stojan Stavber (IJS), član komisije
prof. dr. Bogdan Štefane, mentor k. g.