Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Boševski)

Datum: 05.10.2021
Ura: 13:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije mag. Igorja Boševskega, univ. dipl. inž. kem. inž., z naslovom:

Razvoj sistema za čiščenje odpadnih voda, ki vsebujejo antibiotične učinkovine
Development of a system for treatment of wastewaters, containing antibiotic substances
 
Zagovor bo v torek, 5. 10. 2021 ob 13.00 uri v diplomski sobi v 1. nadstropju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, Ljubljana.
 
Vabljeni:
izr. prof. dr. Marko Novinec, predsednik komisije
prof. dr. Aleksander Pavko, član komisije
prof. dr. Aleš Podgornik, član komisije
izr. prof. dr. Jože Panjan (UL FGG), član komisije
prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, mentor k. g.