Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Brložnik)

Datum: 03.11.2021
Ura: 13:00:00

Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta

 O  B  J  A  V  A
 
Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje
 
J A V N I   Z A G O V O R
doktorske disertacije z naslovom
 
Vrednotenje perfuzije mišjih in pasjih tumorjev ter prašičjih jeter po elektroporaciji s slikovno-diagnostičnimi metodami
 
(Perfusion assessment of murine and canine tumors and porcine liver after electroporation with diagnostic imaging methods).
 
ki jo je izdelala
 
mag. Maja Brložnik, dr. vet. med.

Mentorica dela je doc. dr. Darja Pavlin in somentorica višja. znan. sod. dr. Simona Kranjc Brezar, znanstveno področje veterinarska medicina.
 
Javni zagovor bo v sredo, 3. novembra 2021 ob 13.00 uri v podiplomski predavalnici UL Veterinarske fakultete v Ljubljani, Gerbičeva 60.
 
 
Vljudno vabljeni.

Udeležence prosimo za spoštovanje pogoja PCT.