Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Pirnat)

Datum: 23.11.2021
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo: 

Tanja Pirnat, mag. biotehnol., v torek, 23. novembra 2021, zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: Vpliv pesticidov in okužbe s pršico Varroa destructor na izražanje genov, povezanih z imunostjo, pri medonosni čebeli delavki Apis mellifera.

Zagovor, ki se bo pričel ob 10.00 uri, bo potekal virtualno, preko sistema Zoom meetings, na spodnji povezavi:
Zagovor disertacije – Tanja Pirnat

Mentorica: prof. dr. Narat Mojca (BF)
Somentor: prof. dr. Aleš Gregorc (KIS)

Komisija za zagovor:
prof. dr. Peter Dovč (BF) – predsednik
doc. dr. Janez Prešern (KIS) – član
prof. dr. Ivan Toplak (VF) – član