Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Urlep Žužej)

Datum: 12.01.2022
Ura: 12:00:00

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

 Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

mag. Darja Urlep Žužej bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: »Primerjava učinkovitosti zdravljenja aktivne Crohnove bolezni z začetkom v otroški dobi z delno in s popolno enteralno« v sredo, 12. januar 2022, ob 12:00 v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana. Pri tem bodo upoštevane omejitve, povezane z Odlokom Vlade RS o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.