Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Bilynets)

Datum: 12.01.2022
Ura: 09:00:00

Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta

Univerza v Ljubljani,

Ekonomska fakulteta,
obvešča,

da bo Iana Bilynets, študentka doktorskega študijskega programa Ekonomske in poslovne vede, smer Turizem, v sredo, 12. 1. 2022, ob 9:00 zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:

»Analiza vpliva situacijskih in kulturnih dejavnikov na okolju prijazno vedenje turistov (Analysis of the impact of situational and cultural factors on tourist pro-environmental behaviour)«

Mentorica je prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar, somentorica je izr. prof. dr. Tamara Pavasović Trošt.

Zagovor doktorske disertacije bo v angleškem jeziku. Potekal bo v doktorski sobi (K-202) na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17. 

Zaradi omejenega števila udeležencev je obvezna predhodna prijava na elektronski naslov: .