Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Glivar)

Datum: 13.01.2022
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Taja Glivar, univ. dipl. biokem., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Vsebnost kanabinoidov v socvetjih izbranih sort v Sloveniji gojene navadne konoplje (Canabis sativa L.).

Zagovor bo potekal v četrtek, 13. januarja 2022, ob 10.00 uri v sejni sobi dekanata Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.  

Mentorica: doc. dr. Eva Tavčar-Benković (UL FFA)

Somentor: prof. dr. Samo Kreft (UL, FFA)

Komisija za zagovor:

izr. prof. dr. Jana Murovec (UL BF) – predsednica

izr. prof. dr. Andreja Čerenak (IHP Žalec) – članica
izr. prof. dr. Mojca Lunder (UL FFA) – članica