Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Polak)

Datum: 15.03.2022
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo mag. Slavko Polak, univ. dipl. biol., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: Filogenija in sistematika hroščev podzemljarjev (Coleoptera; Leiodidae; Leptodirini) Dinarskega krasa.

Zagovor bo v torek, 15. marca 2022, s pričetkom ob 10.00 uri, v predavalnici B2 na Oddelku za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana

Mentor: prof. dr. Peter Trontelj (UL BF)

Komisija za zagovor:
prof. dr. Rudi Verovnik (UL BF) – predsednik
izr. prof. dr. Matjaž Kuntner (NIB) – član
prof. dr. Tanja Pipan (Inštitut za raziskave Krasa, ZRC Postojna) – članica