Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Jakše)

Datum: 18.03.2022
Ura: 11:00:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Boštjan Jakše, prof. šport. vzg., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: Vpliv življenjskega sloga in polnovredne rastlinske prehrane na telesno sestavo in izbrane dejavnike tveganja za pojavnost srčno-žilnih bolezni pri odraslih.

Zagovor bo v petek, 18. marca 2022, s pričetkom ob 11.00 uri, v sejni sobi dekanata Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Mentor: prof. dr. Jernej Pajek (UL MF)

Komisija za zagovor:
doc. dr. Evgen Benedik (UL BF) – predsednik
prof. dr. Samo Kreft (UL FFA) – član
izr. prof. dr. Nina Mohorko (UP, FVZ) – članica