Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Vadivel)

Datum: 23.03.2022
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo

 o b v e š č a ,
 
da bo Hari Shankar Vadivel, v sredo, 23. 3. 2022 ob 10.00 uri, zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:
 
Development of new multiscale polymer composites for water lubricated  tribological contacts
(Razvoj novih polimernih kompozitov različnih velikostnih skal za vodno mazane tribološke kontakte)
 
Mentor iz UL, FS:  Prof. dr. Mitjan Kalin
Mentorica iz Luleå University of Technology, Švedska: Prof. dr. Nazanin Emami
 
Zagovor bo potekal v angleškem jeziku, na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, v Leskovarjevi sobi.
 
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.
 
Vabljeni!