Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Zver)

Datum: 07.04.2022
Ura: 14:00:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Špela Zver, univ. dipl. bioteh., vpisana na doktorski študij Bioznanosti, znanstveno področje biotehnologija, zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Produkcija heterolognih metabolitov v različnih sevih bakterije Streptomyces rimosus.

Zagovor bo potekal v četrtek, 7. aprila 2022, s pričetkom ob 14.00 uriv sejni sobi dekanata Biotehniška fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

 

Mentor: prof. dr. Hrvoje Petković (UL BF)
Komisija za zagovor:
prof. dr. Kristina Sepčić (UL BF) – predsednica
prof. dr. Matic Legiša (KI) - član
prof. dr. Dušica Vujaklija (Rudjer Bošković Institute, Zagreb) – članica