Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Repas)

Datum: 08.06.2022
Ura: 15:00:00

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Jernej Repas, mag. farm. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom ​»Delovanje metformina in 2-deoksi-D-glukoze na celice MDA-MB-231 in modelne limfocite T in vitro« v sredo, 8. junija 2022 ob 15. uri, v Vajalnici 1 in 2 na Inštitutu za biologijo celice, Medicinska fakulteta Univerza v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana.