Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Adamič)

Datum: 01.06.2022
Ura: 08:00:00

Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje
 
J A V N I   Z A G O V O R
doktorske disertacije z naslovom
 
Vpliv zdravljenja z mezenhimskimi matičnimi celicami na kronično obstruktivno obolenje dihal pri konjih
 
Effects of mesenchymal stem cells treatment on equine recurrent airway obstruction.
 
ki jo je izdelala
 
Neža Adamič, dr. vet. med.

Mentor: izr. prof. dr. Modest Vengušt
Somentor: prof. dr. Gregor Majdič
 
Javni zagovor bo v sredo, 1. junija 2022 ob 8.00 uri v podiplomski predavalnici UL Veterinarske fakultete v Ljubljani, Gerbičeva 60.
 
 
Vljudno vabljeni.