Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Žugelj)

Datum: 02.06.2022
Ura: 12:00:00

Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje
 
J A V N I   Z A G O V O R
doktorske disertacije z naslovom
 
Epidemiološke in klinične značilnosti hude gnilobe čebelje zalege v povezavi z genotipom Paenibacillus larvae
 
Epidemiological and clinical characteristics of American foulbrood in connection with Paenibacillus larvae genotype.
 
ki jo je izdelala
 
Alenka Žugelj, dr. vet. med.

Mentorica: izr. prof. dr. Irena Zdovc
 
Javni zagovor bo v četrtek, 2. junija 2022 ob 12.00 uri v podiplomski predavalnici UL Veterinarske fakultete v Ljubljani, Gerbičeva 60.
 
 
Vljudno vabljeni.