Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Pavc)

Datum: 14.06.2022
Ura: 13:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Zagovor doktorske disertacije Daše Pavc
 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije Daše Pavc, mag. kem., z naslovom
 
Vpliv terminalnih koncev in narave kationov na tvorbo G-kvadrupleksov
Influence of terminal ends and nature of cations on G-quadruplex formation
(mentor znan. sod. dr. Primož Šket)
 
Zagovor bo v torek, 14. 6. 2022 ob 13.00 uri v seminarski sobi 1039 (1B), 1. nadstropje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana.