Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Plut)

Datum: 24.06.2022
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje
 
J A V N I   Z A G O V O R
doktorske disertacije z naslovom
 
Uporabnost ustne tekočine prašičev v laboratorijski diagnostiki prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma ter njena učinkovitost pri kontroliranem prekuževanju mladic
 
The applicability of pig oral fluid in laboratory diagnostics of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome and its effectiveness in controlled exposure of gilts.
 
ki jo je izdelal
 
Jan Plut, dr. vet. med.

Mentorica: izr. prof. dr. Marina Štukelj
Somentorica: doc. dr. Urška Jamnikar Ciglenečki
 
Javni zagovor bo v četrtek, 24. junija 2022 ob 10.00 uri v podiplomski predavalnici UL Veterinarske fakultete v Ljubljani, Gerbičeva 60.
 
 
Vljudno vabljeni.