Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Weingerl)

Datum: 05.07.2022
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta

 O B V E S T I L O 

                      Zagovor doktorske disertacije Primoža Weingerla

 

Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča, da bo zagovarjal doktorsko disertacijo študent doktorskega programa tretje stopnje Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje.

Primož Weingerl, mag. graf. Inž.

v torek 5. 7. 2022 ob 10. uri.

Naslov doktorske disertacije:

Razvoj modela za samodejno določanje in prilagoditev barv uporabniškega vmesnika

 

Zagovor bo potekal v predavalnici P-104, 1.nadstropje, Snežniška ul. 5

 

Pred komisijo v sestavi:

Predsednica: izr. prof. dr. Maja Vončina (prodekanja NTF)

Mentorica: izr. prof. dr. Dejana Javoršek (UL-NTF)

Član: prof. dr. Helena Gabrijelčič Tomc (UL-NTF)

Član: doc. dr. Urban Sedlar (UL-FE)