Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Sajovic)

Datum: 05.07.2022
Ura: 13:00:00

Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta

 O B V E S T I L O 

                      Zagovor doktorske disertacije Irene Sajovic

 

Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča, da bo zagovarjala doktorsko disertacijo študentka doktorskega programa tretje stopnje Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje.

mag. znan. Irena Sajovic, prof. kem. in biol.

v torek 5. 7. 2022 ob 13. uri.

Naslov doktorske disertacije:

Bibliometrične analize na področju računalniške grafike

 

Zagovor bo potekal v predavalnici P-104, 1.nadstropje, Snežniška ul. 5

 

Pred komisijo v sestavi:

Predsednica: izr. prof. dr. Maja Vončina (prodekanja NTF)

Mentorica: prof. dr. Bojana Boh Podgornik (UL-NTF)

Somentorica: prof. dr. Helena Gabrijelčič Tomc (UL-NTF)

Član: prof. dr. Tomaž Bartol (UL-BF)

Član: izr. prof. dr. Aleš Hladnik (UL-NTF)