Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Špelko)

Datum: 24.06.2022
Ura: 15:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

o b v e š č a,

da bo v petek, dne 24. junija 2022 ob 15. uri, Aljaž Špelko, mag. inž. el., javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "DOLOČANJE KOMPENZACIJSKE FUNKCIJE AKTIVNEGA FILTRA NA OSNOVI PRISPEVKA PORABNIKA K HARMONSKEMU POPAČENJU".

Zagovor bo potekal v diplomski sobi na UL Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana.