Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Potisek)

Datum: 24.06.2022
Ura: 13:00:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Mateja Potisek, univ. dipl. biol. in prof. biol., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Odziv temnih septiranih endofitskih gliv na prekomerne koncentracije kovin v okolju.

Zagovor bo v petek, 24. junija 2022 ob 13.00 uri, v predavalnici B1 na Oddelku za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana

Mentorica: prof. dr. Marjana Regvar (UL BF)

Somentor: doc. dr. Matevž Likar (UL BF)

Komisija za zagovor:

doc. dr. Polona Zalar (UL BF) – predsednica

prof. dr. Primož Pelicon (IJS) – član

prof. dr. Kristina Sepčić (UL BF) – članica