Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Gobbo)

Datum: 19.07.2022
Ura: 09:00:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Elena Gobbo, zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Mehanizmi agresivnega obnašanja pri psih.

Angleški naslov: Mechanisms of aggressive behaviour in dogs.

Zagovor bo potekal v torek, 19. julija 2022, s pričetkom ob 9.00 uri, v predavalnici Ro-4, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, 1230 Domžale, ter virtualno, preko sistema Cisco Webex, na spodnji povezavi:

https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/dusanka.jordan

Mentorica: izr. prof. dr. Manja Zupan Šemrov (UL BF)

Komisija za zagovor:

doc. dr. Dušanka Jordan (UL BF) – predsednica

prof. dr. Marko Kreft (UL BF) – član

prof. dr. Friederike Range (University of Veterinary Medicine, Vienna) – članica