Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Rozman)

Datum: 19.08.2022
Ura: 10:30:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Renata Rozman, univ. dipl. biol., vpisana na doktorski študij Bioznanosti, znanstveno področje varstvo naravne dediščine, zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Prilagodljivo večnivojsko načrtovanje nadomestnih habitatov.

Zagovor bo potekal v petek, 19. avgusta 2022, s pričetkom ob 10.30 uriv sejni sobi dekanata Biotehniška fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.
 
Mentor: izr. prof. dr. Marko Debeljak (IJS)
Somentor: znan. svetnik dr. Davorin Tome (NIB)
 
Komisija za zagovor:
prof. dr. Alenka Gaberščik (UL BF) – predsednica
prof. dr. Mojca Golobič (UL BF) – članica
prof. dr. Mitja Kaligarič (FNM, UM) – član