Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Trobec)

Datum: 28.09.2022
Ura: 09:00:00

Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje
 
J A V N I   Z A G O V O R
doktorske disertacije z naslovom
 
Interakcije novih rutenijevih organokovinskih kompleksov s sesalskim holinergičnim sistemom
 
Interactions of new ruthenium organometallic complexes with the mammalian cholinergic system
 
ki jo je izdelal
 
Tomaž Trobec, dr. vet. med.
 
Javni zagovor bo v sredo, 28. septembra 2022 ob 9.00 uri v podiplomski predavalnici UL Veterinarske fakultete v Ljubljani, Gerbičeva 60.
 
Mentor dela prof. dr. Robert Frangež (UL VF) in somentorica doc. dr. Monika Cecilija Žužek (UL VF), znanstveno področje veterinarska medicina.
 
Vljudno vabljeni.