Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Dolanc)

Datum: 13.10.2022
Ura: 14:00:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Dorian Dolanc, zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: Meritve citosolne koncentracije cAMP in L-laktata v podganjih astrocitih in celicah 3T3 v kulturi.

Zagovor bo v četrtek, 13. oktobra 2022 s pričetkom ob 14.00 uri, potekal virtualno, preko sistema Cisco Webex, na spodnji povezavi:

 

Zagovor disertacije – Dorian Dolanc.

 

Mentor: akad. prof. dr. Robert Zorec (UL MF)

Somentorica: izr. prof. dr. Helena H. Chowdhury (UL MF)

Komisija za zagovor:

prof. dr. Marko Kreft (UL BF) – predsednik
prof. dr. Peter Veranič (UL MF) – član
izr. prof. dr. Toni Petan (IJS) – član