Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Prašnikar)

Datum: 16.11.2022
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Erika Prašnikar, zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Vzorec izražanja genov v endometriju v stanju receptivnosti pri preiskovankah z adenomiozo.

Zagovor bo v sredo, 16. novembra 2022, s pričetkom ob 10.00 uri, v predavalnici A1, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana.

Mentor: izr. prof. dr. Borut Kovačič (UKC Maribor)

Somentorica: prof. dr. Tanja Kunej (UL BF)

Komisija za zagovor:

prof. dr. Damjan Glavač (UL MF) – predsednik
prof. dr. Jernej Jakše (UL BF) – član
doc. dr. Karin Writzl (UKC LJ) – članica