Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Ramić)

Datum: 09.12.2022
Ura: 11:00:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Dina Ramić, zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Obvladovanje biofilma bakterij Campylobacter jejuni z zaviranjem medcelične komunikacije.

Angleški naslov: Control of Campylobacter jejuni biofilm by inhibition of cell-to-cell communication.

Zagovor bo v petek, 9. decembra 2022, s pričetkom ob 11.00 uri, potekal v sejni sobi dekanata Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana ter virtualno, preko sistema Cisco Webex, na spodnji povezavi:

Zagovor disertacije – Dina Ramić

Mentorica: prof. dr. Sonja Smole Možina (UL BF)

Somentor: doc. dr. Iztok Dogša (UL BF)

Komisija za zagovor:

prof. dr. Ines Mandić-Mulec (UL BF) – predsednica 
prof. dr. Kristina Sepčić (UL BF) - članica    
prof. dr. Maja Abram (Univerza v Rijeki, UNIRI) – članica