Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Pandur)

Datum: 15.12.2022
Ura: 13:00:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Žiga Pandur, zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: Mehanizem delovanja kavitacijskih mehurčkov na bakterijsko celico.

Angleški naslov: Mechanism of action of the cavitation bubbles on bacterial cell.

Zagovor bo v četrtek, 15. decembra 2022, s pričetkom ob 13.00 uri, v sejni sobi dekanata Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Mentor: prof. dr. David Stopar (UL BF)
Somentor: prof. dr. Matevž Dular (UL FS)

Komisija za zagovor:
prof. dr. Blaž Stres (UL FGG) – predsednik
doc. dr. Martin Petkovšek (UL FS) – član
izr. prof. dr. Ignacijo Biluš (UM FS) – član