Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Vižintin)

Datum: 22.12.2022
Ura: 15:30:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Angelika Vižintin, zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Alternativne oblike pulzov v tehnologijah z elektroporacijo.

Angleški naslov: Alternative pulse waveforms in electroporation-based technologies.

Zagovor bo v četrtek, 22. decembra 2022, s pričetkom ob 15.30 uriv sejni sobi dekanata Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Mentor: prof. dr. Damijan Miklavčič (UL FE)

Somentor: dr. Mounir Tarek (CNRS, Universite de Lorraine)

Komisija za zagovor:

prof. dr. Marko Kreft (UL BF) – predsednik
prof. dr. Gregor Serša (OI) – član
izr. prof. dr. Jure Derganc (UL MF) – član