Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovori doktorskih disertacij
Arhiv zagovorov doktorskih disertacij

Zagovor doktorske disertacije (Mencin)

Datum: 22.12.2022
Ura: 11:00:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Marjeta Mencin, zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Izboljšanje dostopnosti in antioksidativne aktivnosti vezanih fenolnih spojin iz semen pire (Triticum spelta L.) z izbranimi biotehnološkimi procesi.

Angleški naslov: Improvement of accessibility and antioxidant activity of bound phenolic compounds of spelt (Triticum spelta L.) seeds by selected biotechnological processes.

Zagovor bo v četrtek, 22. decembra 2022s pričetkom ob 11.00 uri v sejni sobi dekanata Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana.

Mentorica: doc. dr. Petra Terpinc (BF)

Komisija za zagovor:

prof. dr. Blaž Cigić (BF) – predsednik
prof. dr. Helena Prosen (FKKT) - članica     
doc. dr. Boris Kovač (FVZ UP) – član