Univerza v Ljubljani objavlja razpis za vpis v 22 doktorskih študijskih programov v študijskem letu 2024/2025.

V tem študijskem letu bo prvič razpisan interdisciplinarni doktorski študijski program Umetnost, ki je novost v slovenskem visokošolskem prostoru.

Razpis vsebuje skupni del s pomembnimi informacijami o prijavi na razpis za vpis in drugi del, v katerem so podrobneje predstavljeni posamezni doktorski programi, članice (fakultete in akademije), ki programe izvajajo, predvideno število vpisnih mest, roki za prijavo na študij ter drugi za kandidate pomembni podatki in napotki.

Podrobnejše informacije o posameznih doktorskih študijskih programih in njihove opise najdete na tej povezavi.

Bodite pozorni na različne prijavne roke posameznih programov.

V skladu s 14. členom Pravilnika o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani se je kandidat dolžan/a do zaključka prijavnega roka na razpis za vpis dogovoriti z visokošolskim učiteljem ali znanstvenim delavcem za mentorstvo/somentorstvo ter najpozneje ob vpisu predložiti njegovo pisno soglasje in kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.

Vabljeni k prijavi!