Prva stran
  1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  2. Magistrski študijski programi
  3. Doktorski študijski programi

Za leto 2017/2018

Podatki so veljavni za študijsko leto 2017/2018.

Magistrski študijski programi

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta

Št.
Magistrski študijski programi
Trajanje
Št. ECTS kreditnih točk
1
2 leti
60
2
2 leti
120
3
2 leti
60
4
2 leti
60
5
2 leti
120
6
2 leti
120
7
2 leti
120
8
2 leti
120
9
2 leti
120
10
2 leti
60
11
2 leti
60
12
2 leti
120
13
2 leti
60
14
2 leti
120
15
2 leti
60
16
2 leti
120
17
2 leti
60
18
2 leti
60
19
2 leti
60
20
2 leti
120
21
2 leti
120
22
2 leti
60
23
2 leti
60
24
2 leti
120
25
2 leti
60
26
2 leti
60
27
2 leti
60
28
2 leti
120
29
2 leti
60
30
2 leti
60
31
2 leti
60
32
2 leti
120
33
2 leti
60
34
Nemščina (dvopredmetni pedagoški)
2 leti
60
35
2 leti
120
36
2 leti
60
37
2 leti
120
38
2 leti
60
39
2 leti
60
40
2 leti
120
41
2 leti
60
42
2 leti
60
43
2 leti
120
44
2 leti
60
45
2 leti
60
46
2 leti
120
47
2 leti
60
48
2 leti
60
49
2 leti
120
50
2 leti
60
51
2 leti
60
52
2 leti
60
53
2 leti
120
54
2 leti
120
55
2
120
56
2 leti
60
57
2 leti
60
58
2 leti
120
59
2 leti
60
60
2 leti
60
61
2 leti
60
62
2 leti
120
63
2 leti
120
64
2 leti
60
65
2 leti
60
66
2 leti
120
67
2 leti
60
68
2 leti
120
69
2 leti
120