Prva stran
  1. Novice
  2. Leto plus
  3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
  5. Magistrski študijski programi
  6. Doktorski študijski programi
  7. Partnerji
  8. Razpisi za vpis
  9. Cenik storitev za študente
  10. Študentski svet
  11. Študenti s posebnim statusom
  12. Duševno zdravje
  13. Informacije za bodoče študente
  14. Možnosti za učenje slovenščine

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

Št.
Magistrski študijski programi 2021/2022
Trajanje
Št. ECTS kreditnih točk
Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa
1
2 leti
120
2
2 leti
120