Program Erasmus+ omogoča sofinanciranje mobilnosti učnega osebja Univerze v Ljubljani, tako za izvedbo predavanj učnega osebja (lahko tudi v kombinaciji z usposabljanjem), kakor tudi za zaposlene iz tujih podjetjih ali drugih organizacijah (npr. javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje, raziskovalni inštituti, šola, zavod ali center za izobraževanje na katerikoli ravni…), ki jih članice Univerze v Ljubljani povabijo, da pri njih opravijo pedagoško dejavnost.

Organizacija gostiteljica se mora strinjati s programom nalog, ki ga bo opravljal gostujoči učitelj, kar potrdi s podpisom Sporazuma za poučevanje (in usposabljanje) - (Erasmus + Staff mobility for Teaching (and Training), Mobility agreement) pred začetkom obdobja mobilnosti. 

Cilji mobilnosti

  • izboljšanje kompetenc, ki so povezane s strokovnimi profili,
  • širše razumevanje praks, politik in sistemov, na področju izobraževanja in usposabljanja,
  • okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah,
  • izboljšanje kakovosti dela in aktivnosti v korist študentov,
  • okrepljena podpora in spodbujanje dejavnosti mobilnosti za študente,
  • večje možnosti za strokovni in poklicni razvoj,
  • izboljšanje znanja tujih jezikov,
  • povečanje motivacije in zadovoljstva pri vsakdanjem delu.