Program Erasmus+ omogoča sofinanciranje mobilnosti osebja za lastno usposabljanje v tujini, izobraževalne obiske na delovnem mestu, opazovanje delovnih procesov (job shadowing) na partnerskih visokošolskih institucijah ali v drugih ustreznih organizacijah. Posledično naj bi mobilnost osebja pripomogla tudi k povečanju kvalitete in kvantitete študentske mobilnosti na Univerzi v Ljubljani, v okviru programa Erasmus+. Organizacija gostiteljica mora biti visokošolska institucija, ki je nosilka ECHE listine ali katerakoli javna ali zasebna organizacija, ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, s sedežem v programski državi. Organizacija gostiteljica se mora strinjati s programom usposabljanja, ki ga bo izvajal zaposleni, kar potrdi s podpisom Sporazuma za usposabljanje osebja (Erasmus+ Staff mobility for Training; Mobility agreement) pred začetkom obdobja mobilnosti.

Cilji mobilnosti

  • omogočiti, da zaposleni na izobraževalni instituciji pridobijo znanje ali določeno praktično znanje iz izkušenj in dobrih praks v tujini, kot tudi praktične spretnosti, ki so pomembne za njihovo trenutno delo in njihov strokovni razvoj,
  • spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj,
  • ustvarjati povezave med visokošolskimi zavodi in podjetji,
  • več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj, boljše kompetence ter povečanje zadovoljstva na delovnem mestu,
  • okrepljeno podpiranje in spodbujanje mobilnosti za študente,
  • spodbujati zaposlene na izobraževalni instituciji, da postanejo mobilni.