Program Erasmus+ doktorskim študentom omogoča, da del rednih študijskih obveznosti, praktičnega usposabljanja, raziskovalnega dela ali pripravo doktorske naloge na tretji stopnji študija namesto na matični instituciji opravijo na instituciji v tujini.

Kratkoročna doktorska mobilnost v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vnaprej določena z dokumentom Študijski sporazum za študij ali prakso, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator/delodajalec na tuji instituciji. Študijskemu sporazumu za študij mora kandidat priložiti tudi plan dela/raziskovanja.

Cilji mobilnosti

  • izpolnitev raznolikih potreb doktorandov po učenju in usposabljanju,
  • izboljšanje učnih kompetenc,
  • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,
  • povečanje samoiniciativnosti in podjetništva,
  • boljše povezovanje visokošolskih institucij z raziskovalnimi institucijami,
  • izboljšanje znanja tujih jezikov,
  • povečanje medkulturne zavesti,
  • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot,
  • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.