Program Erasmus+ omogoča študentom in mladim diplomantom, da v okviru svojega študija ali v 12 mesecih po diplomi opravijo prakso/usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+.

Cilji tovrstne mobilnosti so:

  • izboljšanje učnih kompetenc,
  • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,
  • povečanje iniciativnosti in podjetništva,
  • povečanje samozavesti in samospoštovanja,
  • izboljšanje jezikovnih sposobnosti,
  • povečanje medkulturne zavesti,
  • aktivnejše sodelovanje v družbi,
  • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot,
  • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.

Praksa/ usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Za to jamčita mentor na matični članici študenta ali Erasmus+ koordinator in delodajalec, ki podpišeta dokument študijski sporazum za prakso (Learning Agreement for Traineeship).