Erasmus+ program je strukturiran program, ki s svojimi pravili določa pogoje za sodelovanje. Program zajema tudi obvezno podporno dokumentacijo, ki je sestavljena iz prijavnih in zaključnih dokumentov. Podporna dokumentacija se razlikuje glede na posamezen tip mobilnosti.

Zaključna dokumentacija

Udeleženec mora v svojo spletno prijavo najkasneje v 30 dneh od zaključka Erasmus+ prakse naložiti naslednja dokazila:

  1. Končno poročilo, tj. Participant Report Form, ki ga mora udeleženec sprva izpolniti in oddati tudi v spletnem orodju, imenovanem »Mobility Tool+« (udeleženci prejmejo poziv za izpolnitev dan po zaključku prakse na svoj elektronski naslov s strani Evropske komisije). Na spletno se naloži pdf tega vprašalnika.
  2. Potrdilo o izvedeni praksi tj. After mobility report (obrazec je del  Študijskega sporazuma za prakse oz. Learning Agreement for Traineeship) z začetnim in končnim datumom prakse, ki ga študentu potrdi in podpiše gostujoča institucija.
  3. Rezultat obveznega spletnega preverjanja jezikovnega znanja OLS ob koncu mobilnosti: velja za jezike, ki so na voljo v spletnem orodju. Preizkus je obvezen; izjema velja le za tiste študente, ki so že na prvem preizkusu prejeli najvišji rezultat (C2).
  4. Potrdilo o priznanih obveznostih, ki ga izda matična članica, če se študentu za opravljeno prakso dodelijo kreditne točke ( to potrdilo oddajo torej le tisti študentje, ki bodo za prasko prejeli ECTS točke)
  5. Obrazec During the mobility ( del  Študijskega sporazuma za prakse/Learning Agreement for Traineeship) oddajo tisti študentje, pri katerih je v času prakse prišlo do večjih sprememb, glede na zapisano v prvotnem Študijskem sporazumu za prakse ( podaljšanje, zamenjava mentorja ipd.)