Iskanje podjetij in organizacij

Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja so lahko:

  • javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji, javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni),
  • socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja vključno z Gospodarsko zbornico, obrtno/strokovnimi združenji in sindikati,
  • raziskovalni inštituti,
  • fundacije,
  • šolski/inštitutski/izobraževalni centri,
  • neprofitne organizacije in združenja, nevladne organizacije,
  • organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje, strokovno svetovanje in informacijske storitve. 

Naslednje vrste organizacij niso upravičene kot organizacije gostiteljice:

  • institucije EU in druga telesa EU vključujoč specializirane agencije (razširjen seznam institucij),
  • organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti morebiten konflikt interesov oz. dvojno financiranje).

V pomoč tudi spletne strani veleposlaništev posameznih držav v Republiki Sloveniji na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve RS ali portali posameznih držav za študij v njihovi državi: Nemčija, Avstrija, Švedska.