Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima Univerza v Ljubljani podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. Študij v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vnaprej določen z dokumentom Študijski sporazum, ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji.

Cilji mobilnosti

Cilji tovrstne mobilnosti so:

  • izboljšanje učnih kompetenc,
  • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,
  • povečanje iniciativnosti in podjetništva,
  • povečanje samozavesti in samospoštovanja,
  • izboljšanje jezikovnih sposobnosti,
  • povečanje medkulturne zavesti,
  • aktivnejše sodelovanje v družbi,
  • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot,
  • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.

Razpisi Erasmus+ 1

Univerza v Ljubljani trenutno sodeluje v dveh projektih Erasmus+ Ključni ukrep 1 – Mobilnost za študente in osebje v visokošolskem izobraževanju.

# Razpisno leto Št. projekta Upravičeno obdobje za izvedbo mobilnosti Status projekta
1 2015 KA1-HE-17/15
Glej Javni razpis 2015/16 Zaključen
2 2016 KA1-HE-26/16 Glej Javni razpis 2016/17 Zaključen
3 2017 KA1-HE-03/17 Glej Javni razpis 2017/18 Zaključen
4 2017 KA1-HE-03/17 Glej naknadni razpis 2017/18 Zaključen
5 2018 KA1-HE-27/18 Glej javni razpis 2018/19 Zaključen
6 2018 KA1-HE-27/18 Glej naknadni razpis 2018/19 Zaključen
7 2019 KA1-HE-36/19 Glej javni razpis 2019/2020 Zaključen
8 2019 KA1-HE-36/19 Glej naknadni razpis 2019/2020 Zaključen
9 2020 KA1-HE-52/20 Glej razpis 2020/2021 Zaključen
10 2020 KA1-HE-52/20 Glej naknadni razpis 2020/2021 Zaključen
11 2021 KA1-HED-53/21 Glej razpis 2021/2022 Zaključen
12 2022 KA1-HED-xx/22 Glej razpis 2022/2023 Zaključen
13 2023 KA1-HED-xx/23 Glej razpis 2023/2024 Aktiven (zbiranje prijav zaključeno)
13_1 2023 KA1-HED-xx/23 Razpis SMS_ tretje države 2023/24 Aktiven (zbiranje prijav zaključeno)
13_2 2023 KA1-HED-xx/23 Naknadni razpis 2023/24 Aktiven (zbiranje prijav zaključeno)
14 2023 KA1-HED-xx/24 Glej razpis 2024/25 Zbiranje prijav