pig_sparovcRazpis štipendij Knafljeve ustanove na Dunaju za leto 2016-2017

 

  

 

 

Republiški zavodi za zaposlovanje vsako leto objavijo razpis kadrovskih in republiških štipendij. V naši državi lahko dijaki in študenti vsako novo šolsko leto kandidirajo za naslednje vrste štipendij:

  1. kadrovske štipendije, ki jih praviloma podeljujejo podjetja. Razpis je za celotno Slovenijo javno objavljen praviloma v marcu v posebnih objavah Republiškega zavoda za zaposlovanje. Prošnje na razpis kadrovskih štipendij posredujejo prosilci kadrovski službi štipenditorja. Priporočamo, da se kandidati tudi osebno zglasijo v kadrovski službi štipenditorja ter tako dobijo natančnejše informacije o rokih za vlaganje prošenj ter o dokumentih (potrdila o vpisu - frekventacijska potrdila, potrdila o opravljenih izpitih...), ki jih je treba priložiti. V uvodnem delu razpisa so objavljene kadrovske štipendije, ki jih razpisuje Vlada Republike Slovenije (za potrebe državnih organov in javne uprave).
  2. republiške štipendije za dijake in študente v javni mreži srednjih, višjih in visokošolskih zavodov, ki se izobražujejo po dodiplomskih ali podiplomskih programih. Pravico do republiške štipendije lahko uveljavljajo študenti, ki niso uspeli dobiti kadrovske štipendije in katerih dohodek na družinskega člana ne presega 130% zajamčene plače. lzjemoma si lahko študenti na predlog fakultetnega sveta pridobijo Zoisovo štipendijo, če izpolnjujejo merila izrazite intelektualne oziroma umetniške nadarjenosti (praviloma so te štipendije podeljene ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo ob generacijskem ugotavljanju intelektualnih sposobnosti).
  3. štipendije različnih fondacij, ki so zasebne ali pa jih ustanavljajo tudi državne institucije. Namen teh fondacij je predvsem štipendirati bistre učence, kriteriji podeljevanja pa so različni: od socialnih, regionalnih, političnih. Naj naštejemo nekaj fondacij: Fondacija akademika dr. Antona Trstenjaka, Fondacija Ana, Slovenska znanstvena fondacija, lzobraževalna fondacija Pomurja, Fondacija Ajda pri Kmečki družbi, Študijski razvojni sklad Ekonomske fakultete, Sklad dr. Franca Munde ... Praviloma so tudi razpisi teh fondacij objavljeni v časopisju ali na internetu.

Več o tem na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.

 

Možnosti štipendij za študij v tujini