Shanghai QS Webometrics URAP
WR: 501- 600
NR: 1
591 - 600 WR: 327
NR: 1
WR: 359
NR: 1

 

WR: uvrščanje na svetovni ravni (world ranking)
NR: uvrščanje na državni ravni (national ranking)

 

Lestvica ARWU je najbolj uveljavljena in tudi najbolj vplivna mednarodna lestvica kakovosti univerz, ki med drugim upošteva kazalnike na področju SCI citiranosti raziskovalnih del, število objav člankov v eminentnih revijah Nature in Science ter število zaposlenih ali alumnov, ki so prejeli Nobelovo nagrado ali nagrado Fields Medal.

Lestvica Webometrics ocenjuje kakovost spletne pojavnosti univerz v smislu dostopnosti in digitalnih znanstvenih ter strokovnih publikacij, dostopa do baz znanja ter drugih spletnih aktivnosti, ki kažejo na ustvarjanje in diseminacijo kakovostnih znanj.

Lestvica URAP razvršča univerze glede na število objavljenih člankov in citatov glede na kvaliteto revije (impact factor) ter mednarodno sodelovanje.