Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Što je to?

Modul Godina plus nudi studentima intenzivno učenje slovenskog jezika u okviru sljedećih predmeta:

SLOVENSKI KAO STRANI JEZIK - LEKTORAT 1 (3 ECTS)

Radi se o studijskom predmetu koji se izvodi kao tečaj slovenskog kao stranog jezika i namijenjen je stranim studentima koji se na Univerzitetu u Ljubljani prvi put susreću s organiziranim i sustavnim učenjem slovenskog jezika. Tečaj se sastoji od jezičnih vježbi na kojima studenti aktivno sudjeluju. Rad se odvija u grupama od najviše 20 studenata. Učenje je prilagođeno njihovom nivou poznavanja slovenskog jezika i stvarnim komunikacijskim potrebama. Tečaj studente osposobljava za uspješno svakodnevno sporazumijevanje u slovenskom okruženju za svakodnevne i studijske potrebe. Predmet obuhvaća 60 sati nastave i donosi 3 ECTS boda.

SLOVENSKI KAO STRANI JEZIK - LEKTORAT 2 (3 ECTS)

Radi se o studijskom predmetu koji se izvodi kao tečaj slovenskog kao stranog jezika i namijenjen je onim studentima koji su položili predmet Slovenski kao strani jezik – lektorat 1. Studentima omogućava nastavak učenja slovenskog jezika i usavršavanje znanja stečenog na prethodnom tečaju. Nastava se odvija u obliku jezičnih vježbi u kojima studenti aktivno sudjeluju. Rad se odvija u grupama od najviše 20 studenata. Učenje je prilagođeno dostignutom nivou znanja i komunikacijskim potrebama koje imaju studenti u akademskom okruženju Univerziteta u Ljubljani. Predmet obuhvaća 60 sati nastave i donosi 3 ECTS boda.  

Studenti mogu birati slijedeće izborne predmete:

SLOVENSKI JEZIK I SLOVENSKA KULTURA (4 ECTS)

Predmet koji obuhvaća 60 sati i donosi 3 ECTS boda namijenjen je stranim studentima Univerziteta u Ljubljani koji žele dopuniti svoje znanje slovenskog jezika i kulture s ciljem lakšeg uključivanja u slovensko društvo. Predmet nudi sažeti pregled geografskih obilježja, istorijskih okolnosti, umjetničkih, književnih i drugih kulturnih tokova, etnoloških karakteristika, političkih i ekonomskih faktora, društvenih prilika i života u suvremenom slovenskom društvu. Pored toga, u predmet je uključen i pregled likovne umjetnosti, kazališta, plesa, filma i glasbe.

SLOVENSKI KAO STRANI JEZIK - LEKTORAT 3 (3 ECTS)

Predmet je namijenjen onim studentima Univerziteta u Ljubljani koji su položili predmet Slovenski kao strani jezik – lektorat 2. Omogućuje dodatno učenje slovenskog jezika. Rad je u grupama od najviše 20 studenata. Učenje je prilagođeno dostignutom nivou znanja i komunikacijskim potrebama koje posjeduju studenti u akademskom okruženju Univerziteta u Ljubljani. Predmet obuhvaća 60 sati i nosi 3 ECTS boda. 

Lektorat 3 odvija se u obliku intenzivnog dvotjednog tečaja slovenskog jezika nakon proljetnog ispitnog razdoblja. Tečaj se održava ukoliko se prijavi određen broj studenata.  

Strani student koji tijekom prve godine studija na Univerzitetu u Ljubljani prikupi najmanje 30 ECTS bodova, od toga barem 6 ECTS bodova iz slovenskog jezika (Slovenski kao strani jezik - lektorat 1 i Slovenski kao strani jezik - lektorat 2), a ostala 24 ECTS boda na svojem studijskom programu, ima pravo produžiti status studenta za godinu dana. 

Prije upisa na Godinu plus student mora obavezno biti upisan na jedan od studijskih programa Univerziteta u Ljubljani.