Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Česta pitanja

Godina plus je studijski modul namijenjen stranim studentima i studenticama tijekom prve godine redovnog studija na Univerzitetu u Ljubljani. U okviru Godine plus strani studenti besplatno uče slovenski i istodobno ispunjavaju obveze na svojem studijskom programu. Uz učenje slovenskog jezika studenti mogu izabrati izborni (neobvezni) predmet Slovenski jezik i slovenska kultura u okviru kojeg se podrobnije upoznaju sa slovenskim jezikom i slovenskom kulturom.

Na Godinu plus mogu se prijaviti redovni strani studenti koji su prvi put upisani na Univerzitet u Ljubljani na studijske programe prvog ili drugog stupnja.

 • Studentima koji upisuju programe koji zahtijevaju  znanje slovenskog jezika na nivou B2 - pregled studijskih programa koji zahtjevaju znanje slovenskog jezika na nivou B2 možete pogledati ovdje za 1. stupanj i ovdje za 2. stupanj;
 • studentima na razmjeni;
 • stranim studentima sa slovenskim državljanstvom; 
 • članovima obitelji, prijateljima, sustanarima i susjedima studenata upisanih na Godinu plus.  

   

   

 

 

Ne. Univerzitet u Ljubljani redovno upisanim stranim studentima samo pruža mogućnost besplatnog učenja slovenskog jezika u okviru Godine plus kako bi se studenti brže i lakše uključili u slovensko okruženje tijekom prve godine studija u Sloveniji. Na studentima je da odluče hoće li iskoristiti tu mogućnost.

Ne. Sadržaji Godine plus besplatni su za redovno upisane strane studente i studentice Univerziteta u Ljubljani.

Ne, u tom slučaju nemate pravo na učenje slovenskog u okviru Godine plus. Potvrda na nivou B2 trebala bi značiti da ste u slovenskom jeziku dovoljno autonomni i da vam više ne treba sustavno učenje slovenskog jezika. Godina plus namijenjena je studentima bez znanja ili s ograničenim znanjem slovenskog jezika.

Ne. Obveze na studijskom programu koji ste upisali i sadržaji Godine plus ispunjavaju se istovremeno odnosno usporedno, tj. na prvoj godini studija u Sloveniji.

Da. Dosegnuti nivo znanja slovenskog jezika ovisi o vašem predznanju, vašem redovitom radu u okviru predmeta, vašoj motivaciji i trudu. Predmet je organiziran tako da svakom pojedincu omogućuje optimalan napredak u poznavanju slovenskog jezika prema njegovim sposobnostima i potrebama.

Godina plus ne nudi online učenje slovenskog jezika. Slovenski jezik na početnom nivou možete učiti samostalno i besplatno putem online jezičnog tečaja slovenskog jezika za strance Slovene Learning Online.

Na modul Godina plus prijavljujete se istovremeno s upisom na fakultet, odnosno odmah nakon toga. Nakon što uspješno upišete fakultet ili akademiju, bit ćete e-mailom obaviješteni o mogućnosti upisa na modul Godina plus. Već 24 sata nakon upisa na fakultet ili akademiju možete se na internetskoj stranici Godine plus sa svojim digitalnim identitetom prijaviti na modul Godina plus.

Broj slobodnih mjesta za učenje slovenskog jezika u okviru Godine plus ograničen je. U jednoj akademskoj godini može se primiti najviše 300 stranih studenata.

 

Nakon prijave na Godinu plus primit ćete putem e-maila klasifikacijski test koji trebate ispuniti kao preduvjet za sudjelovanje u programu.

Da. Klasifikacijski test uvjet je za sudjelovanje u predmetu Slovenski kao strani jezik – lektorat 1. Na temelju rezultata toga testa bit ćete raspoređeni u grupu koja najbolje odgovara vašem predznanju slovenskog jezika.

Ne. U skupinu ćete biti raspoređeni na temelju rezultata klasifikacijskog testa.

Putem e-maila obavijestit ćemo vas u koju ste grupu raspoređeni i kada ćete početi s predmetom Slovenski kao strani jezik – lektorat.

Jedini je opravdani razlog za promjenu grupe ako se termin lektorata poklapa s vašim studijskim obvezama. U tom slučaju pišite administratoru Godine plus i zamolite ga da vam promijeni grupu. Ako to bude moguće, potražit će vam prikladniji termin. Poželjno je da o promjeni grupe obavijestite i učitelja grupe u koju ste bili izvorno raspoređeni, naravno, ako ste ga već upoznali.

Na početku akademske godine i na kraju prvog i drugog semestra administrator dobiva nekoliko stotina poruka dnevno. Njegov odgovor sigurno ćete dobiti, ali vas molimo za strpljenje.

Raspored predmeta Slovenski kao strani jezik – lektorat nije javno dostupan. O rasporedu ćemo vas na vrijeme obavijestiti putem e-maila.

Predmet Slovenski kao strani jezik – lektorat održava se jedan semestar, i to jednom tjedno u trajanju od 3 sata. Osim tjedne nastave u predavaonici, tijekom semestra izvodi se i 15 sati nastave na terenu: u fonolaboratoriju, na otvorenom, u galeriji, muzeju ili kinu…

Održava se na fakultetima Univerziteta u Ljubljani. 

 

Radi se u grupama u kojima je obično oko 20 studenata.

Prisutnost na predmetu Slovenski kao strani jezik – lektorat obvezna je. Ako želite položiti ispit i dobiti 3 ECTS boda, morate biti prisutni najmanje 80 % vremena. To znači da morate redovito prisustvovati lektoratu i dodatnim aktivnostima koje se održavaju u okviru predmeta. U slučaju odsutnosti, o tome obavezno obavijestite nastavnika.

Pored redovne i aktivne prisutnosti u predavaonici i na dodatnim aktivnostima, morate u dogovoru s učiteljem održati najmanje jedan kratki govor i predati pet pismenih zadataka u semestru. Ispunite li sve obveze, na kraju semestra možete pristupiti ispitu.

U okviru predmeta Slovenski kao strani jezik – lektorat uz 45 sati nastave u predavaonici predviđeno je i 15 sati dodatnih aktivnosti. To su, npr., vježbe za izgovor u fonolaboratoriju, posjet sajmu knjiga, izložbi ili muzeju, razgled parlamenta, radionica uporabe elektroničkih izvora i rječnika za slovenski jezik, vođeno razgledavanje i šetnja gradom, gledanje filma… Pohađanje dodatnih aktivnosti je obvezno.

Tečaj se održava na slovenskom jeziku, no učitelji (i studenti) mogu se na tečaju poslužiti i svim jezicima koje poznaju. 

Trenutno u okviru modula Godina plus možete izabrati izborni predmet Slovenski jezik i slovenska kultura. 

Izborni predmeti nije obavezan.

Na izborni predmet prijavite se istovremeno s prijavom na Godinu plus.

Predmet Slovenski kao strani jezik – lektorat 2 automatski upisujete prijavom na modul Godina plus. Ako uspješno završite predmet Slovenski kao strani jezik – lektorat 1 u zimskom semestru, možete u ljetnom semestru pohađati predmet Slovenski kao strani jezik – lektorat 2, koji nije potrebno posebno prijavljivati.

Ne. Samo ako uspješno položite ispit iz predmeta Slovenski kao strani jezik – lektorat 1, možete pohađati i predmet Slovenski kao strani jezik – lektorat 2.

Nakon završetka tečaja nećete dobiti potvrdu o učenju slovenskog jezika, nego potvrdu o ispunjenim obvezama u okviru Godine plus.

U okviru Godine plus vaše znanje slovenskog jezika ne određuje se prema nivoima jezičnog znanja, kako su one definirane u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike, i to nije svrha učenja slovenskog jezika u okviru Godine plus. Svrha je učenja slovenskog jezika u okviru Godine plus brže i lakše uključivanje stranih studenata i studentica u slovensko okruženje tijekom prve godine studija u Sloveniji. Zato na potvrdi o ispunjenim obvezama u okviru Godine plus nije naveden nivo poznavanja slovenskog jezika.

Ne. Potvrdu možete koristiti samo u studijske svrhe odnosno za priznavanje ECTS bodova stečenih u okviru Godine plus kao dio vanjskog izbora u svom studijskom programu ili za produženje statusa studenta nakon prve godine studija.

Ako vam je potrebna potvrda o poznavanju slovenskog jezika u službene svrhe, trebate položiti ispit iz znanja slovenskog jezika u Ispitnom centru Centra za slovenski kao drugi i strani jezik.

 Kreditne bodove stečene u okviru Godine plus možete koristiti:

1. u okviru vanjskih izbornih predmeta na vašem studijskom programu na bilo kojoj godini studija, ako fakultet/akademija na koju ste upisani priznaje predmete u okviru Godine plus za vanjske izborne predmete

2. za jednogodišnje produženje statusa studenta nakon prve godine studija.

Sudjelovanje u modulu Godina plus omogućuje vam da, ako ispunite uvjet da u prvoj godini studija steknete najmanje 30 ECTS bodova, produžite status studenta. Od ovih 30 ECTS bodova:

- Minimalno 6 ECTS bodova morate dobiti u okviru predmeta Slovenski kao strani jezik – lektorat, što znači da morate uspješno završiti tečaj Slovenski kao strani jezik – lektorat 1 (3 ECTS boda) u zimskom semestru i Slovenski kao strani jezik – lektorat 2 (3 ECTS boda) u ljetnom semestru. 

- Preostala 24 ECTS boda morate dobiti iz predmeta na svom studijskom programu ili iz dodatnih sadržaja ponuđenih na modulu Godina plus (predmet Slovenski jezik i slovenska kultura).

Fakulteti i akademije imaju različite prakse u vezi s produženjem statusa, stoga se o tome trebate raspitati na svom matičnom fakultetu/akademiji.

Ne. Ako na prvoj godini studija steknete 30 ECTS bodova (6 ECTS bodova u okviru predmeta Slovenski kao strani jezik – lektorat i 24 ECTS boda na vašem studijskom programu), ne možete napredovati u višu godinu. No, možete zamoliti za jednogodišnje produženje statusa studenta.

Ne. U Godinu plus mogu se uključiti samo strani studenti i studentice tijekom prve godine studija u Sloveniji.

O nastavnim materijalima koje ćete koristiti na lektoratu obavijestit će vas učitelj na jednom od prvih sastanaka. Prema njegovim uputama možete nabaviti materijale u knjižari Filozofskog fakulteta ili drugim knjižarama. Fotokopiranje knjiga u Sloveniji je zabranjeno.

U dogovoru s učiteljem imat ćete ispit ubrzo nakon završetka lektorata. Osim toga, tijekom ispitnog razdoblja imat ćete na raspolaganju najmanje dva ispitna roka, o čemu će vas obavijestiti vaš učitelj.

Ako vam se lektorat i obveze na fakultetu poklope, ispričajte se nastavniku na lektoratu, a zatim sami nadoknadite propušteno gradivo.

Na prvom sastanku učitelj će vam dati svoju e-adresu. Ako je potrebno, možete se obratiti i administratoru Godine plus.

Ako vam učenje slovenskog jezika u okviru Godine plus nije dovoljno ili na to učenje nemate pravo u okviru Godine plus, možete pohađati tečajeve slovenskog koje organizira Centar za slovenski kao drugi i strani jezik