Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
  1. Aktualne novice
  2. Kaj?
  3. Za koga?
  4. Kako se prijaviti?
  5. Pogosta vprašanja
  6. Študenti o nas
  7. Kdo smo?
  8. Druge možnosti za učenje slovenščine
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2021
 11. Mladi raziskovalci
 12. Študenti s posebnim statusom
 13. Duševno zdravje
 14. Informacije za bodoče študente
 15. Možnosti za učenje slovenščine

Kaj?

V okviru Leta plus se študentom nudi intenzivno učenje slovenščine pri predmetih:

SLOVENŠČINA KOT TUJI JEZIK – LEKTORAT 1 (3 ECTS KT)

Študijski predmet poteka v obliki tečaja slovenščine kot tujega jezika. Namenjen je tujim študentom, ki se na Univerzi v Ljubljani prvič srečujejo z organiziranim in sistematičnim učenjem slovenščine. Tečaj poteka v obliki jezikovnih vaj, pri katerih študenti aktivno sodelujejo. Delo poteka v skupinah, v katerih je do 20 študentov. Delo na tečaju je prilagojeno nivoju njihovega znanja slovenščine, vsebine pa dejanskim sporazumevalnim potrebam. Tečaj študente usposablja za uspešno vsakodnevno sporazumevanje v slovenskem okolju za vsakdanje in študijske potrebe. Predmet obsega 60 kontaktnih ur in je ovrednoten s 3 KT.

SLOVENŠČINA KOT TUJI JEZIK - LEKTORAT 2 (3 ECTS KT)

Študijski predmet poteka v obliki tečaja slovenščine kot tujega jezika in je namenjen tistim študentom, ki so že uspešno zaključili lektorat 1 predmeta Slovenščina kot tuji jezik. Študentom omogoča nadaljevanje učenja slovenščine in nadgradnjo znanja, pridobljenega na prvem tečaju. Delo poteka v skupinah, v katerih je do 20 študentov. Delo na tečaju je prilagojeno že doseženemu nivoju znanja, vsebine pa dejanskim sporazumevalnim potrebam, ki jih imajo študenti v akademskem okolju Univerze v Ljubljani. Predmet obsega 60 kontaktnih ur in je ovrednoten s 3 KT. 

Študenti lahko neobvezno izberejo tudi izbirni predmet:

SLOVENSKI JEZIK IN SLOVENSKA KULTURA (4 ECTS)

Predmet, ki obsega 60 kontaktnih ur in je ovrednoten s 4 KT je namenjen tujim študentom UL, ki želijo dopolniti svoje vedenje o slovenskem jeziku in slovenski kulturi, z namenom lažjega vključevanja in vživljanja v slovensko družbo. Predmet ponuja strnjen pregled geografskih danosti, zgodovinskih dejavnikov, umetnostnozgodovinskih, literarnih in drugih kulturnih tokov, etnoloških značilnosti, političnih in gospodarskih dejavnikov, družbenih danosti in življenja v sodobni slovenski družbi. V predmet je poleg tega vključen pregled dogajanja na področju likovne umetnosti, gledališča, plesa, filma, glasbene ustvarjalnosti.

SLOVENŠČINA KOT TUJI JEZIK - LEKTORAT 3 (3 ECTS KT)

Študijski predmet, ki je namenjen tistim tujim študentom UL, ki so že uspešno zaključili predmet Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 2. Omogoča še dodatno izpopolnjevanje v znanju slovenščine. Delo poteka v skupinah, v katerih je do 20 študentov. Delo na tečaju je prilagojeno doseženemu nivoju znanja študentov in sporazumevalnim potrebam v akademskem okolju Univerze v Ljubljani. Predmet obsega 60 kontaktnih ur in je ovrednoten s 3 KT.

Izvedba Lektorata 3 je predvidena ob zaključku spomladanskega izpitnega obdobja. Gre za dvotedenski intenzivni tečaj slovenščine, ki je izveden samo ob zadostnem številu prijavljenih študentov.

Tuji študent, ki v prvem študijskem letu na Univerzi v Ljubljani pridobi najmanj 30 ECTS kreditnih točk, od tega vsaj 6 ECTS kreditnih točk pri slovenščini (Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 1 in Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 2), ima pravico do enoletnega podaljšanja statusa študenta.   

Pred vpisom v Leto plus mora biti študent obvezno vpisan v enega od študijskih programov Univerze v Ljubljani.