Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Kaj?

V okviru Leta plus se študentom nudi intenzivno učenje slovenščine pri predmetih:

SLOVENŠČINA KOT TUJI JEZIK – LEKTORAT 1 (3 ECTS KT)

Študijski predmet poteka v obliki tečaja slovenščine kot tujega jezika. Namenjen je tujim študentom, ki se na Univerzi v Ljubljani prvič srečujejo z organiziranim in sistematičnim učenjem slovenščine. Tečaj poteka v obliki jezikovnih vaj, pri katerih študenti aktivno sodelujejo. Delo poteka v skupinah, v katerih je do 20 študentov. Delo na tečaju je prilagojeno nivoju njihovega znanja slovenščine, vsebine pa dejanskim sporazumevalnim potrebam. Tečaj študente usposablja za uspešno vsakodnevno sporazumevanje v slovenskem okolju za vsakdanje in študijske potrebe. Predmet obsega 60 kontaktnih ur in je ovrednoten s 3 KT.

SLOVENŠČINA KOT TUJI JEZIK - LEKTORAT 2 (3 ECTS KT)

Študijski predmet poteka v obliki tečaja slovenščine kot tujega jezika in je namenjen tistim študentom, ki so že uspešno zaključili lektorat 1 predmeta Slovenščina kot tuji jezik. Študentom omogoča nadaljevanje učenja slovenščine in nadgradnjo znanja, pridobljenega na prvem tečaju. Delo poteka v skupinah, v katerih je do 20 študentov. Delo na tečaju je prilagojeno že doseženemu nivoju znanja, vsebine pa dejanskim sporazumevalnim potrebam, ki jih imajo študenti v akademskem okolju Univerze v Ljubljani. Predmet obsega 60 kontaktnih ur in je ovrednoten s 3 KT. 

Študenti lahko neobvezno izberejo tudi izbirni predmet:

SLOVENSKI JEZIK IN SLOVENSKA KULTURA (4 ECTS)

Predmet, ki obsega 60 kontaktnih ur in je ovrednoten s 4 KT je namenjen tujim študentom UL, ki želijo dopolniti svoje vedenje o slovenskem jeziku in slovenski kulturi, z namenom lažjega vključevanja in vživljanja v slovensko družbo. Predmet ponuja strnjen pregled geografskih danosti, zgodovinskih dejavnikov, umetnostnozgodovinskih, literarnih in drugih kulturnih tokov, etnoloških značilnosti, političnih in gospodarskih dejavnikov, družbenih danosti in življenja v sodobni slovenski družbi. V predmet je poleg tega vključen pregled dogajanja na področju likovne umetnosti, gledališča, plesa, filma, glasbene ustvarjalnosti.

SLOVENŠČINA KOT TUJI JEZIK - LEKTORAT 3 (3 ECTS KT)

Študijski predmet, ki je namenjen tistim tujim študentom UL, ki so že uspešno zaključili predmet Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 2. Omogoča še dodatno izpopolnjevanje v znanju slovenščine. Delo poteka v skupinah, v katerih je do 20 študentov. Delo na tečaju je prilagojeno doseženemu nivoju znanja študentov in sporazumevalnim potrebam v akademskem okolju Univerze v Ljubljani. Predmet obsega 60 kontaktnih ur in je ovrednoten s 3 KT.

Izvedba Lektorata 3 je predvidena ob zaključku spomladanskega izpitnega obdobja. Gre za dvotedenski intenzivni tečaj slovenščine, ki je izveden samo ob zadostnem številu prijavljenih študentov.

Tuji študent, ki v prvem študijskem letu na Univerzi v Ljubljani pridobi najmanj 30 ECTS kreditnih točk, od tega vsaj 6 ECTS kreditnih točk pri slovenščini (Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 1 in Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 2), ima pravico do enoletnega podaljšanja statusa študenta.   

Pred vpisom v Leto plus mora biti študent obvezno vpisan v enega od študijskih programov Univerze v Ljubljani.