Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
  1. Aktualne novice
  2. Kaj?
  3. Za koga?
  4. Kako se prijaviti?
  5. Pogosta vprašanja
  6. Študenti o nas
  7. Kdo smo?
  8. Druge možnosti za učenje slovenščine
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Pogosta vprašanja

Leto plus je modul študijskih vsebin, namenjen tujim študentom in študentkam v prvem letu njihovega rednega študija na Univerzi v Ljubljani. V okviru Leta plus se tuji študenti in študentke brezplačno učijo slovenščino, hkrati pa opravljajo tudi obveznosti na svojem študijskem programu. Poleg učenja slovenščine modul ponuja tudi druge vsebine: trenutno lahko študentje izberejo izbirni (neobvezni) predmet Slovenski jezik in slovenska kultura, v okviru katerega se podrobneje seznanjajo s slovenskim jezikom in slovensko kulturo.

V modul Leto plus se lahko prijavijo tuji študenti in študentke, ki so prvič redno vpisani v študijske programe 1. ali 2. stopnje bolonjskega študija Univerze v Ljubljani.

 • Študentom, ki morajo pri vpisu na program izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 (seznam akreditiranih programov, ki zahtevajo potrdilo o znanju slovenščine na B2 najdete tukaj za 1. stopnjo in tukaj za 2. stopnjo);
 • študentom na izmenjavi;
 • tujim študentom s slovenskim državljanstvom, razen študentov, ki imajo status repatriirane osebe;
 • družinskim članom, prijateljem, sostanovalcem in sosedom tujih študentov, vpisanih v Leto plus.

Ne. Univerza v Ljubljani redno vpisanim tujim študentom samo ponuja možnost brezplačnega učenja slovenščine v okviru Leta plus z namenom, da se hitreje in lažje vključijo v slovensko okolje v prvem letu študija v Sloveniji. Ali jo izkoristijo ali ne, pa je njihova odločitev.

Ne. Vsebine Leta plus so za redno vpisane tuje študente in študentke Univerze v Ljubljani brezplačne.

Ne, v tem primeru niste upravičeni do učenja slovenščine v okviru Leta plus. Certifikat na ravni B2 naj bi pomenil, da ste v slovenskem jeziku dovolj samostojni in sistematičnega učenja slovenščine niti ne potrebujete več. Leto plus je namenjeno študentom z nič ali z omejenim znanjem slovenščine.

Ne. Obveznosti na študijskem programu, na katerega ste se vpisali, in vsebine Leta plus opravljate istočasno oz. vzporedno, torej v prvem letu študija v Sloveniji.

Da. Raven doseženega znanja slovenščine je odvisna od vašega predznanja, vašega sprotnega dela pri predmetu, motivacije in prizadevanj. Predmet je organiziran tako, da vsakemu posamezniku omogoča optimalen napredek v znanju slovenščine v skladu z njegovimi zmožnostmi in potrebami.

V modul Leto plus se prijavite hkrati z vpisom na vašo fakulteto oz. neposredno po njem. Ko boste uspešno zaključili vpis na fakulteto ali akademijo, boste po e-pošti seznanjeni z možnostjo vpisa v modul Leto plus. 24 ur po vpisu na fakulteto oz. akademijo se lahko s svojo digitalno identiteto na spletni strani Leta plus prijavite v modul Leto plus. 

Da. Uvrstitveni test je pogoj za sodelovanje pri predmetu Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 1. Na podlagi rezultatov tega testa boste uvrščeni v skupino, ki najbolj ustreza vašemu (pred)znanju slovenščine.

Po prijavi v Leto plus boste po e-pošti prejeli uvrstitveni test, katerega izpolnitev je prvi pogoj za sodelovanje v modulu.

Ne. V skupino ste uvrščeni na podlagi rezultatov uvrstitvenega testa.

Po e-pošti boste obveščeni, v katero skupino ste uvrščeni in kdaj pričnete s predmetom Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 1.

Edini legitimni razlog za menjavo skupine je prekrivanje termina lektorata z vašimi študijskimi obveznostmi. V tem primeru pišite administratorju Leta plus in ga prosite za menjavo skupine. Če bo to mogoče, vam bo poiskal ustreznejši termin. Spodobi se, da o menjavi skupine obvestite tudi učitelja skupine, v katero ste bili prvotno dodeljeni, če ste ga seveda že spoznali.   

Ob začetku študijskega leta in ob koncu prvega in drugega semestra dobiva administratorka nekaj sto sporočil na dan. Njen odgovor boste gotovo prejeli, vendar vas prosimo za potrpežljivost.

Urnik predmeta Slovenščina kot tuji jezik – lektorat ni javno objavljen. O njem boste pravočasno obveščeni na svoje elektronske naslove.

Predmet Slovenščina kot tuji jezik – lektorat  poteka en semester, enkrat tedensko po 3 ure. Poleg tedenskega pouka v predavalnici se 15 ur pouka na semester izvede tudi na terenu: v fonolaboratoriju, na prostem, v galeriji, muzeju ali kinu …

Izvaja se na Filozofski fakulteti (Aškerčeva 2) in tudi na drugih fakultetah Univerze v Ljubljani.

Delo poteka v skupinah, v katerih je ponavadi okoli 20 študentov.

Prisotnost pri predmetu Slovenščina kot tuji jezik – lektorat  je obvezna. Če želite opravljati izpit in pridobiti 3 ECTS kreditne točke, morate biti udeleženi vsaj 80 % časa. To pomeni, da se morate redno udeleževati lektorata in dodatnih aktivnosti, ki potekajo znotraj lektorata. V primeru odsotnosti morate o tem nujno obvestiti učiteljico oz. učitelja.

Poleg redne in aktivne prisotnosti v razredu in pri dodatnih dejavnostih morate v dogovoru s svojim učiteljem opraviti vsaj en kratek govorni nastop na semester in v enem semestru oddati  pet pisnih nalog. Če izpolnjujete vse obveznosti, lahko ob koncu semestra pristopite k izpitu.

Predmet poteka v slovenščini, si pa učitelji (in študenti) pri predmetu lahko pomagajo z vsemi jeziki, ki jih znajo.

Na predmet Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 2 ste že avtomatično vpisani pri vpisu v modul Leto plus. Če uspešno zaključite s predmetom Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 1 v zimskem semestru, se v poletnem semestru lahko udeležite predmeta Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 2, na katerega se ni potrebno posebej prijavljati.

Ne. Samo če uspešno opravite izpit pri predmetu Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 1, se lahko udeležite tudi predmeta Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 2.

Po zaključku lektorata ne prejmete potrdila o učenju slovenščine, temveč potrdilo o opravljenih obveznostih v okviru Leta plus.

V okviru Leta plus se vaše znanje slovenščine ne določa glede na ravni jezikovnega znanja, kot so opredeljene v Skupnem evropskem jezikovnem okviru, in to tudi ni namen učenja slovenščine v okviru Leta plus. Namen učenja slovenščine v okviru Leta plus je hitrejše in lažje vključevanje  tujih študentov in študentk v slovensko okolje v prvem letu njihovega študija v Sloveniji. Zato na potrdilu o opravljenih obveznostih v okviru Leta plus ni navedena raven znanja slovenščine. 

Ne. Potrdilo lahko uporabite zgolj v študijske namene oziroma za uveljavljanje kreditnih točk, pridobljenih v okviru Leta plus, v okviru zunanje izbirnosti v svojem študijskem programu ali za podaljšanje študentskega statusa po prvem letu študija.

Če potrebujete potrdilo o znanju slovenščine za uradne namene, boste morali opraviti izpit iz znanja slovenščine v Izpitnem centru Centra za slovenščino kot drugega in tujega jezika.

Kreditne točke, pridobljene v okviru modula Leto plus, lahko uveljavljate: 

1) v okviru zunanje izbirnosti v svojem študijskem programu, v kateremkoli letniku študija, če vaš študijski program ponuja možnost izbire zunanjega izbirnega predmeta in če fakulteta/akademija, na katero ste vpisani, prizna predmete v okviru Leta plus za zunanje izbirne predmete. 

Najbolje, da to preverite že v začetku študijskega leta. 

2) Za enoletno podaljšanje statusa študenta, ampak izključno po prvem letu študija (ta pravica ni prenosljiva na višje letnike).  

Udeležba v modulu Leto plus vam omogoča, da si ob izpolnjevanju pogoja, to je pridobljenih minimalno 30 ECTS KT v prvem letu študija, podaljšate status študenta. Od 30 ECTS KT, jih morate doseči:

- minimalno 6 ECTS KT pri predmetu Slovenščina kot tuji jezik – lektorat. To pomeni, da morate uspešno zaključiti predmeta Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 1 (3 ECTS KT) v zimskem semestru in Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 2 (3 ECTS KT) v poletnem semestru.

- Preostalih 24 ECTS KT morate zbrati iz predmetov na svojem študijskem programu ali iz dodatnih vsebin, ki so ponujene v modulu Leto plus (predmet Slovenski jezik in slovenska kultura).  

Fakultete in akademije imajo glede podaljšanja statusa različne prakse, zato se o tem pozanimajte na svoji matični članici.

POMEMBNO: Podaljšanje statusa študenta s pomočjo Leta plus je mogoče uveljavljati s prošnjo izključno po prvem letu študija v Sloveniji. Kasneje (v višjih letnikih) te pravice ne morete več koristiti.

 

 

Ne. Če v prvem letu študija pridobite 30 ECTS KT (6 ECTS KT v okviru predmeta Slovenščina kot tuji jezik – lektorat in 24 ECTS KT na svojem študijskem programu), ne morete napredovati v višji letnik. Lahko pa zaprosite za enoletno podaljšanje statusa študenta. 

Ne. V Leto plus se lahko vključijo samo tuji študenti in študentke v svojem prvem letu študija na Univerzi v Ljubljani. 

Z učnim gradivom, po katerem boste delali na lektoratu, vas na enem od prvih srečanj seznani učitelj. Po njegovih navodilih gradivo kupite v knjigarni Filozofske fakultete ali v drugih knjigarnah. Fotokopiranje knjig je v Sloveniji prepovedano.

Če se vam lektorat in obveznosti na fakulteti prekrivajo, se opravičite učitelju na lektoratu in nato sami nadoknadite zamujeno snov.

Na prvem srečanju vam bo povedal svoj e-naslov, v skrajnem primeru pa lahko med vami in učiteljem posreduje administratorka Leta plus.

Po dogovoru z učiteljem boste imeli izpitni rok kmalu po zaključku lektorata. Poleg tega bosta v izpitnem obdobju razpisana še vsaj dva izpitna roka, o čemer vas bo obvestil vaš učitelj. 

Če vam učenje slovenščine v okviru Leta plus ne zadostuje ali če do učenja slovenščine v okviru Leta plus niste upravičeni, se lahko udeležite tudi tečajev slovenščine, ki jih organizira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik (FF UL).