Program Mladi raziskovalci financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Cilj programa je omogočiti mladim raziskovalcem, da sodelujejo pri raziskovalnem delu v času doktorskega študija na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Agencija financira njihove plače, socialne prispevke, materialne in nematerialne stroške. Povprečni letni strošek za financiranje enega mladega raziskovalca je približno 30.000 EUR. Sredstva za usposabljanje so dodeljena za določen čas, in sicer za največ 4 leta.

Namen mehanizma je kadrovsko pomladiti raziskovalne skupine in omogočiti dotok svežih idej in pristopov. Program Mladi raziskovalci je vir visoko usposobljenih in motiviranih zaposlenih z velikim potencialom za slovensko gospodarstvo in druga družbeno pomembna področja.

Program uspešno poteka od leta 1985, do danes ga je uspešno zaključilo več kot 5.000 raziskovalk in raziskovalcev. 

Vir: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Povezave: 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
Društvo Mlada akademija (društvo doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere) 

 

 

 

9. oktober 2020

Peti razpis za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani je zaključen.

 
 

5. oktober 2020

PETI RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE NA UNIVERZI V LJUBLJANI V LETU 2020

Univerza v Ljubljani razpisuje 2 mesti za mlada raziskovalca.
Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije; rok za prijavo je 9. oktober 2020 do 13. ure.

Vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov .
Prosimo vas, da si prej preberete še odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
- Peti razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2020
- Prijavni obrazec
- Navodila za prijavo na razpis
- Opis usposabljanja (šifrant raziskovalnih področij ARRS):
UL, Fakulteta za strojništvo

doc. dr. Franci Majdič, 2.11 - Konstruiranje
asist. dr. Umut Hanoglu, 2.13.01 - Večfazni sistemi
 

 

18. september 2020

ČETRTI RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE NA UNIVERZI V LJUBLJANI V LETU 2020

Univerza v Ljubljani razpisuje 2 mesti za mlada raziskovalca.
Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije; rok za prijavo je 24. september 2020 do 13. ure.

Vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov .
Prosimo vas, da si prej preberete še odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
- Četrti razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2020
- Prijavni obrazec
- Navodila za prijavo na razpis
- Opis usposabljanja (šifrant raziskovalnih področij ARRS):
UL, Fakulteta za strojništvo

izr. prof. dr. Peter Krajnik, 2.10 - Proizvodne tehnologije in sistemi
asist. dr. Umut Hanoglu, 2.13.01 - Večfazni sistemi
 

 

 

25. avgust 2020

Tretji razpis za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani je zaključen.

 
 

20. avgust 2020

TRETJI RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE NA UNIVERZI V LJUBLJANI V LETU 2020

Univerza v Ljubljani razpisuje 1 mesto za mladega raziskovalca.
Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije; rok za prijavo je 25. avgust 2020 do 13. ure.

Vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov .
Prosimo vas, da si prej preberete še odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
- Tretji razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2020
- Prijavni obrazec
- Navodila za prijavo na razpis
- Opis usposabljanja (šifrant raziskovalnih področij ARRS):
UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

asist. - razisk. dr. Andraž Šuligoj, 1.04.03 - Anorganska kemija
 

 

 

4. avgust 2020

Drugi razpis za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani je zaključen.

 
 

28. julij 2020

DRUGI RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE NA UNIVERZI V LJUBLJANI V LETU 2020

Univerza v Ljubljani razpisuje 13 mest za mlade raziskovalce.
Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije; rok za prijavo je 4. avgust 2020 do 13. ure.

Vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov .
Prosimo vas, da si prej preberete še odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
- Drugi razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2020 
-
Prijavni obrazec
-
Navodila za prijavo na razpis
- Seznam mentorjev z opisi usposabljanj (šifrant raziskovalnih področij ARRS):


UL, Biotehniška fakulteta
doc. dr. Mirko Kariž, 4.01 - Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo

UL, Fakulteta za družbene vede
doc. dr. Andrej Kohont, 5.04.03 - Management

UL, Fakulteta za elektrotehniko
prof. dr. Janez Krč, 2.03.03 - Obnovljivi viri in tehnologije

UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
prof. dr. Matjaž Dolšek, 2.01.04 - Potresno inženirstvo
prof. dr. Igor Planinc, 2.01 - Gradbeništvo

UL, Fakulteta za matematiko in fiziko
doc. dr. Gregor Skok, 1.02 - Fizika
izr. prof. dr. Sašo Grozdanov, 1.02.02 - Teoretična fizika

UL, Fakulteta za strojništvo
prof. dr. Iztok Golobič, 2.13 - Procesno strojništvo
asist. dr. Umut Hanoglu, 2.13.01 - Večfazni sistemi
izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak, 2.10 - Proizvodne tehnologije in sistemi
prof. dr. Roman Šturm, 2.10 - Proizvodne tehnologije in sistemi
doc. dr. Jovan Trajkovski, 2.11.02 - Specialna konstrukcijska znanja

UL, Medicinska fakulteta
doc. dr. Polona Maver Vodičar, 3.01 - Mikrobiologija in imunologija

 

 

19. junij 2020

Razpis za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani je zaključen.

Drugi razpis bo objavljen predvidoma v drugi polovici julija 2020.

 

 

3. junij 2020

RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE
NA UNIVERZI V LJUBLJANI V LETU 2020

Univerza v Ljubljani razpisuje 102 mesti za mlade raziskovalce.
Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije; rok za prijavo je 19. junij 2020 do 13. ure.

Vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov .
Prosimo vas, da si prej preberete še odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
- Razpis za kandidate (m/ž) za mlade raziskovalce v letu 2020
- Prijavni obrazec
- Navodila za prijavo na razpis
- Seznam mentorjev z opisi usposabljanj (šifrant raziskovalnih področij ARRS):

UL, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
izr. prof. dr. Aldo Milohnić, 6.06 - Kulturologija

UL, Biotehniška fakulteta
doc. dr. Tomaž Accetto, 4.02 - Živalska produkcija in predelava
doc. dr. Cene Fišer, 1.03.01 - Zoologija in zoofiziologija
izr. prof. dr. Mateja Germ, 4.03 - Rastlinska produkcija in predelava
prof. dr. Helena Grčman, 4.03.02 - Tla in mikroklima
prof. dr. Metka Hudina, 4.03 - Rastlinska produkcija in predelava
doc. dr. Mirko Kariž, 4.01 - Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo
doc. dr. Anja Klančnik, 4.02 - Živalska produkcija in predelava
izr. prof. dr. Zlata Luthar, 4.03 - Rastlinska produkcija in predelava
asist. dr. Polona Mrak, 1.03.01 - Zoologija in zoofiziologija
doc. dr. Jernej Ogorevc, 4.06 - Biotehnologija
doc. dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec, 4.03 - Rastlinska produkcija in predelava
izr. prof. dr. Tomaž Polak, 4.02.04 - Predelava animalnih surovin
asist. dr. Polona Zalar, 1.05 - Biokemija in molekularna biologija

UL, Ekonomska fakulteta
izr. prof. dr. Matej Černe, 5.04.03 - Management
doc. dr. Denis Marinšek, 5.02 - Ekonomija

UL, Fakulteta za arhitekturo
izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski, 5.08 - Urbanizem

UL, Fakulteta za družbene vede
doc. dr. Jernej Amon Prodnik, 5.06.03 - Komunikologija
doc. dr. Jožica Čehovin Zajc, 5.03 - Sociologija
prof. dr. Danica Fink Hafner, 5.06.01 - Politologija
prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, 5.03 - Sociologija
doc. dr. Andrej Kohont, 5.04.03 - Management
prof. dr. Iztok Prezelj, 5.06.04 - Obramboslovje
prof. dr. Vasja Vehovar, 5.03 - Sociologija

UL, Fakulteta za elektrotehniko
doc. dr. Samo Beguš, 2.15.01 - Senzorji in zajemanje podatkov
doc. dr. Benjamin Lipovšek, 2.09.04 - Optoelektronika
prof. dr. Marko Munih, 2.06 - Sistemi in kibernetika
izr. prof. dr. Igor Pušnik, 2.15.04 - Metrologije področij
doc. dr. Urban Sedlar, 2.08 - Telekomunikacije
prof. dr. Igor Škrjanc, 2.06.01 - Tehnologija vodenja sistemov
prof. dr. Janez Trontelj, 2.09.03 - Mikroelektronika
prof. dr. Tomaž Vrtovec, 2.06.07 - Biomedicinska tehnika

UL, Fakulteta za farmacijo
izr. prof. dr. Žiga Jakopin, 1.09 - Farmacija
prof. dr. Samo Kreft, 1.09 - Farmacija
prof. dr. Odon Planinšek, 1.09 - Farmacija
doc. dr. Izidor Sosič, 1.09 - Farmacija
izr. prof. dr. Tihomir Tomašič, 1.09 - Farmacija
izr. prof. dr. Tomaž Vovk, 1.09 - Farmacija

UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov, 2.01 - Gradbeništvo
prof. dr. Matjaž Dolšek, 2.01.04 - Potresno inženirstvo
doc. dr. Matej Maček, 2.01 - Gradbeništvo
doc. dr. Dušan Petrovič, 2.17 - Geodezija
prof. dr. Igor Planinc, 2.01 - Gradbeništvo

UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
izr. prof. dr. Janez Cerkovnik, 1.04 - Kemija
doc. dr. Martin Gazvoda, 1.04.04 - Organska kemija
izr. prof. dr. Jernej Iskra, 1.04.04 - Organska kemija
doc. dr. Marina Klemenčič, 1.05 - Biokemija in molekularna biologija
doc. dr. Jakob Kljun, 1.04.03 - Anorganska kemija
izr. prof. dr. Irena Kralj Cigić, 1.04.05 - Analizna kemija
prof. dr. Jurij Lah, 1.04 - Kemija, 1.05 - Biokemija in molekularna biologija
prof. dr. Aleš Podgornik, 2.02 - Kemijsko inženirstvo 
prof. dr. Jurij Reščič, 1.04 - Kemija
prof. dr. Urška Šebenik, 2.02 - Kemijsko inženirstvo 
asist. - razisk. dr. Andraž Šuligoj, 1.04.03 - Anorganska kemija

UL, Fakulteta za matematiko in fiziko
prof. dr. Franc Forstnerič, 1.01.01 - Analiza
doc. dr. Matija Milanič, 1.02.08 - Medicinska fizika
izr. prof. dr. Miha Ravnik, 1.02 - Fizika
doc. dr. Gregor Skok, 1.02 - Fizika
prof. dr. Marko Žnidarič, 1.02.02 - Teoretična fizika

UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko
asist. dr. Jana Faganeli Pucer, 2.07.07 - Inteligentni sistemi - programska oprema
izr. prof. dr. Danijel Skočaj, 2.07 - Računalništvo in informatika

UL, Fakulteta za strojništvo
prof. dr. Iztok Golobič, 2.13 - Procesno strojništvo
prof. dr. Edvard Govekar, 2.21 - Tehnološko usmerjena fizika
doc. dr. Miroslav Halilovič, 2.05 - Mehanika
asist. dr. Umut Hanoglu, 2.13.01 - Večfazni sistemi
izr. prof. dr. Matija Jezeršek, 2.10 - Proizvodne tehnologije in sistemi
izr. prof. dr. Peter Krajnik, 2.10 - Proizvodne tehnologije in sistemi
doc. dr. Franci Majdič, 2.11 - Konstruiranje
izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak, 2.10 - Proizvodne tehnologije in sistemi
prof. dr. Rok Petkovšek, 2.10.02 - Izdelovalna tehnologija
prof. dr. Mihael Sekavčnik, 2.03.02 - Goriva in tehnologija za konverzijo energije
prof. dr. Janko Slavič, 2.05 - Mehanika
doc. dr. Domen Šeruga, 2.11.03 - Specialna razvojna znanja
prof. dr. Roman Šturm, 2.10 - Proizvodne tehnologije in sistemi
doc. dr. Jovan Trajkovski, 2.11.02 - Specialna konstrukcijska znanja

UL, Fakulteta za šport
prof. dr. Mojca Doupona, 5.10 - Šport

UL, Fakulteta za upravo
doc. dr. Lan Umek, 5.04 - Upravne in organizacijske vede

UL, Filozofska fakulteta
izr. prof. dr. Kornelija Ajlec, 6.01 - Zgodovinopisje
prof. dr. Mihael Kovač, 5.13 - Informacijska znanost in bibliotekarstvo
doc. dr. Adriana Mezeg, 6.07 - Literarne vede
doc. dr. Luka Repanšek, 6.05 - Jezikoslovje
prof. dr. Špela Vintar, 2.07 - Računalništvo in informatika, 5 - Družboslovje, 6.05 - Jezikoslovje

UL, Medicinska fakulteta
prof. dr. Matjaž Bunc, 3.03 - Nevrobiologija
znan. sod. dr. Nina Hauptman, 3.04 - Onkologija
doc. dr. Jernej Jorgačevski, 3.03 - Nevrobiologija
izr. prof. dr. Metka Lenassi, 1.05 - Biokemija in molekularna biologija
znan. sod. dr. Mirjana Liović, 4.06.02 - Bioinženirstvo
doc. dr. Polona Maver Vodičar, 3.01 - Mikrobiologija in imunologija
doc. dr. Mateja Pirš, 3.01 - Mikrobiologija in imunologija
prof. dr. Maja Pohar Perme, 3.08 - Javno zdravstvo (varstvo pri delu)
viš. znan. sod. dr. Matjaž Stenovec, 3.03 - Nevrobiologija
znan. sod. dr. Uroš Tkalec, 1.02 - Fizika
izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, 1.05 - Biokemija in molekularna biologija
doc. dr. Nina Vardjan, 3.03 - Nevrobiologija
prof. dr. Marko Živin, 3.03 - Nevrobiologija

UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
prof. dr. Boštjan Markoli, 2.10.02 - Izdelovalna tehnologija

UL, Pedagoška fakulteta
prof. dr. Janez Krek, 6.10 - Filozofija

UL, Teološka fakulteta
doc. dr. Samo Skralovnik, 6.11 - Teologija

UL, Veterinarska fakulteta
doc. dr. Urška Jamnikar Ciglenečki, 4.04.05 - Zdravstveno varstvo živil živalskega izvora
izr. prof. dr. Janko Mrkun, 4.04 - Veterina
izr. prof. dr. Tomaž Snoj, 4.04 - Veterina
doc. dr. Tanja Švara, 4.04 - Veterina