OBVESTILO KANDIDATOM IN KANDIDATKAM ZA MLADE RAZISKOVALCE IN RAZISKOVALKE NA UNIVERZI V LJUBLJANI V LETU 2022

Zaradi velikega števila vprašanj, ki jih prejemamo glede letošnjega izbirnega postopka za mlade raziskovalce, želimo z vami deliti nekaj aktualnih informacij.

Objava letošnjega razpisa za mlade raziskovalce je vezana na sprejetje Pravilnika Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, zato so do sprejetja pravilnika te informacije le informativnega značaja in se lahko še spremenijo.

Kandidatom, ki se nameravajo prijaviti na razpis, svetujemo, da spremljajo obvestila o razpisu na spletni strani Univerze v Ljubljani https://www.uni-lj.si/studij/mladi-raziskovalci/.

Predvideni datum objave razpisa za mlade raziskovalce: 30. junij 2022
Predvideni datum roka za prijave: 13. julij 2022 do 13h
Način prijave: kandidati se prijavijo prek spletne aplikacije.

Obvezne priloge k prijavi na razpis, ki jih kandidat naloži v spletno aplikacijo, so:

  • diplomska listina ali potrdilo o zaključku študijskega programa, s katerim se je/bo kandidat vpisal na doktorski študij (v primeru, da kandidat študija še ni zaključil, te priloge ne naloži);
  • priloga k diplomi ali potrdilo o opravljenih vseh obveznostih z ocenami (v primeru, da kandidat študija še ni zaključil, naloži potrdilo o do takrat opravljenih obveznostih z ocenami).

Neobvezne priloge, ki jih kandidat lahko priloži in se upoštevajo v postopku ocenjevanja, so:

  • dokazilo o prejeti univerzitetni Prešernovi nagradi ali Prešernovi nagradi članice Univerze v Ljubljani oziroma dokazilo o enakovredni drugi nagradi;
  • dokazilo o avtorstvu ali soavtorstvu pri znanstvenem/ih članku/ih;
  • kandidatov opis dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu.

 

Pogoje, ki jih morajo kandidati za mlade raziskovalce izpolnjevati, merila za ocenjevanje in izbor določata 6. in 10. člen Pravilnika Univerze v Ljubljani o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev.

V primeru, da bo pravilnik ARRS o stabilnem financiranju drugače določal postopek in pogoje, se bo uporabljal pravilnik ARRS.

 

OPOZORILO:

Izbrani kandidati za mlade raziskovalce morajo biti v študijskem letu 2022/2023 vpisani na doktorski študij, zato se morajo posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2022/2023, ki je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani (roki za prijavo na razpis za vpis).

Univerza v Ljubljani z izbranimi kandidati za mlade raziskovalce, ki ne bodo vpisani na doktorski študij, ne bo sklenila pogodbe o zaposlitvi.

 

Seznam mentorjev in predvidenih prostih delovnih mest:
Končni seznam bo objavljen skupaj z razpisom predvidoma 30. junija 2022.