Razpis za kandidate za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani za leto 2021 je zaključen.

 

 

29. september 2021

Univerza v Ljubljani razpisuje mesto za mladega raziskovalca.
Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije, po oddaji prijavi je treba v aplikacijo naložiti priloge, sicer je prijava nepopolna in ne gre v ocenjevanje.

Rok za prijavo je 4. oktober 2021 do 13. ure.

Vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov .
Prosimo vas, da si prej preberete še odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Četrti razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2021

Prijavni obrazec

Navodila za prijavo na razpis

- Seznam mentorjev z opisi usposabljanj:

UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Matija Strlič

 

18. avgust 2021

Univerza v Ljubljani razpisuje 3 mesta za mlade raziskovalce.
Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije, po oddaji prijavi je treba v aplikacijo naložiti priloge, sicer je prijava nepopolna in ne gre v ocenjevanje.

Rok za prijavo je 23. avgust 2021 do 13. ure.

Vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov .
Prosimo vas, da si prej preberete še odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

- Tretji razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2021

Prijavni obrazec

Navodila za prijavo na razpis

- Seznam mentorjev z opisi usposabljanj:

UL, Biotehniška fakulteta
Simon Horvat
Matevž Mihelič

UL, Fakulteta za družbene vede
Anže Burger

 

 

2. avgust 2021

Univerza v Ljubljani razpisuje 15 mest za mlade raziskovalce.
Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije, po oddaji prijavi je treba v aplikacijo naložiti priloge, sicer je prijava nepopolna in ne gre v ocenjevanje.

Rok za prijavo je 6. avgust 2021 do 13. ure.

Vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov .
Prosimo vas, da si prej preberete še odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

- Drugi razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2021

Prijavni obrazec

Navodila za prijavo na razpis

- Seznam mentorjev z opisi usposabljanj:

UL, Biotehniška fakulteta
Aleksandra Golob
Matevž Mihelič

UL, Ekonomska fakulteta
Anton Manfreda

UL, Fakulteta za družbene vede
Anže Burger

UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Anže Babič
Boštjan Brank
Matija Gams
Jože Korelc

UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Franc Perdih

UL, Fakulteta za matematiko in fiziko
Rok Dolenec

UL, Fakulteta za strojništvo 
Božidar Šarler

UL, Medicinska fakulteta
Marko Kreft
Irina Milisav Ribarič
Danica Rotar Pavlič
Robert Zorec

 

 

4. junij 2021

Univerza v Ljubljani razpisuje 100 mest za mlade raziskovalce.
Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije; rok za prijavo je 23. junij 2021 do 13. ure.

Vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov .
Prosimo vas, da si prej preberete še odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2021

Prijavni obrazec

Navodila za prijavo na razpis

- Seznam mentorjev z opisi usposabljanj:

   

Program Mladi raziskovalci financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Cilj programa je omogočiti mladim raziskovalcem, da sodelujejo pri raziskovalnem delu v času doktorskega študija na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Agencija financira njihove plače, socialne prispevke, materialne in nematerialne stroške. Povprečni letni strošek za financiranje enega mladega raziskovalca je približno 30.000 EUR. Sredstva za usposabljanje so dodeljena za določen čas, in sicer za največ 4 leta.

Namen mehanizma je kadrovsko pomladiti raziskovalne skupine in omogočiti dotok svežih idej in pristopov. Program Mladi raziskovalci je vir visoko usposobljenih in motiviranih zaposlenih z velikim potencialom za slovensko gospodarstvo in druga družbeno pomembna področja.

Program uspešno poteka od leta 1985, do danes ga je uspešno zaključilo več kot 5.000 raziskovalk in raziskovalcev. 

Vir: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Povezave: 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
Društvo Mlada akademija (društvo doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere)