9. oktober 2020

Peti razpis za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani je zaključen.

 
 

5. oktober 2020

PETI RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE NA UNIVERZI V LJUBLJANI V LETU 2020

Univerza v Ljubljani razpisuje 2 mesti za mlada raziskovalca.
Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije; rok za prijavo je 9. oktober 2020 do 13. ure.

Vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov .
Prosimo vas, da si prej preberete še odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
- Peti razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2020
- Prijavni obrazec
- Navodila za prijavo na razpis
- Opis usposabljanja (šifrant raziskovalnih področij ARRS):
UL, Fakulteta za strojništvo

doc. dr. Franci Majdič, 2.11 - Konstruiranje
asist. dr. Umut Hanoglu, 2.13.01 - Večfazni sistemi
 

 

18. september 2020

ČETRTI RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE NA UNIVERZI V LJUBLJANI V LETU 2020

Univerza v Ljubljani razpisuje 2 mesti za mlada raziskovalca.
Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije; rok za prijavo je 24. september 2020 do 13. ure.

Vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov .
Prosimo vas, da si prej preberete še odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
- Četrti razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2020
- Prijavni obrazec
- Navodila za prijavo na razpis
- Opis usposabljanja (šifrant raziskovalnih področij ARRS):
UL, Fakulteta za strojništvo

izr. prof. dr. Peter Krajnik, 2.10 - Proizvodne tehnologije in sistemi
asist. dr. Umut Hanoglu, 2.13.01 - Večfazni sistemi
 

 

 

25. avgust 2020

Tretji razpis za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani je zaključen.

 
 

20. avgust 2020

TRETJI RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE NA UNIVERZI V LJUBLJANI V LETU 2020

Univerza v Ljubljani razpisuje 1 mesto za mladega raziskovalca.
Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije; rok za prijavo je 25. avgust 2020 do 13. ure.

Vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov .
Prosimo vas, da si prej preberete še odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
- Tretji razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2020
- Prijavni obrazec
- Navodila za prijavo na razpis
- Opis usposabljanja (šifrant raziskovalnih področij ARRS):
UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

asist. - razisk. dr. Andraž Šuligoj, 1.04.03 - Anorganska kemija
 

 

 

4. avgust 2020

Drugi razpis za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani je zaključen.

 
 

28. julij 2020

DRUGI RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE NA UNIVERZI V LJUBLJANI V LETU 2020

Univerza v Ljubljani razpisuje 13 mest za mlade raziskovalce.
Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije; rok za prijavo je 4. avgust 2020 do 13. ure.

Vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov .
Prosimo vas, da si prej preberete še odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
- Drugi razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2020 
-
Prijavni obrazec
-
Navodila za prijavo na razpis
- Seznam mentorjev z opisi usposabljanj (šifrant raziskovalnih področij ARRS):


UL, Biotehniška fakulteta
doc. dr. Mirko Kariž, 4.01 - Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo

UL, Fakulteta za družbene vede
doc. dr. Andrej Kohont, 5.04.03 - Management

UL, Fakulteta za elektrotehniko
prof. dr. Janez Krč, 2.03.03 - Obnovljivi viri in tehnologije

UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
prof. dr. Matjaž Dolšek, 2.01.04 - Potresno inženirstvo
prof. dr. Igor Planinc, 2.01 - Gradbeništvo

UL, Fakulteta za matematiko in fiziko
doc. dr. Gregor Skok, 1.02 - Fizika
izr. prof. dr. Sašo Grozdanov, 1.02.02 - Teoretična fizika

UL, Fakulteta za strojništvo
prof. dr. Iztok Golobič, 2.13 - Procesno strojništvo
asist. dr. Umut Hanoglu, 2.13.01 - Večfazni sistemi
izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak, 2.10 - Proizvodne tehnologije in sistemi
prof. dr. Roman Šturm, 2.10 - Proizvodne tehnologije in sistemi
doc. dr. Jovan Trajkovski, 2.11.02 - Specialna konstrukcijska znanja

UL, Medicinska fakulteta
doc. dr. Polona Maver Vodičar, 3.01 - Mikrobiologija in imunologija

 

 

19. junij 2020

Razpis za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani je zaključen.

Drugi razpis bo objavljen predvidoma v drugi polovici julija 2020.

 

 

3. junij 2020

RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE
NA UNIVERZI V LJUBLJANI V LETU 2020

Univerza v Ljubljani razpisuje 102 mesti za mlade raziskovalce.
Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije; rok za prijavo je 19. junij 2020 do 13. ure.

Vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov .
Prosimo vas, da si prej preberete še odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
- Razpis za kandidate (m/ž) za mlade raziskovalce v letu 2020
- Prijavni obrazec
- Navodila za prijavo na razpis
- Seznam mentorjev z opisi usposabljanj (šifrant raziskovalnih področij ARRS):

UL, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
izr. prof. dr. Aldo Milohnić, 6.06 - Kulturologija

UL, Biotehniška fakulteta
doc. dr. Tomaž Accetto, 4.02 - Živalska produkcija in predelava
doc. dr. Cene Fišer, 1.03.01 - Zoologija in zoofiziologija
izr. prof. dr. Mateja Germ, 4.03 - Rastlinska produkcija in predelava
prof. dr. Helena Grčman, 4.03.02 - Tla in mikroklima
prof. dr. Metka Hudina, 4.03 - Rastlinska produkcija in predelava
doc. dr. Mirko Kariž, 4.01 - Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo
doc. dr. Anja Klančnik, 4.02 - Živalska produkcija in predelava
izr. prof. dr. Zlata Luthar, 4.03 - Rastlinska produkcija in predelava
asist. dr. Polona Mrak, 1.03.01 - Zoologija in zoofiziologija
doc. dr. Jernej Ogorevc, 4.06 - Biotehnologija
doc. dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec, 4.03 - Rastlinska produkcija in predelava
izr. prof. dr. Tomaž Polak, 4.02.04 - Predelava animalnih surovin
asist. dr. Polona Zalar, 1.05 - Biokemija in molekularna biologija

UL, Ekonomska fakulteta
izr. prof. dr. Matej Černe, 5.04.03 - Management
doc. dr. Denis Marinšek, 5.02 - Ekonomija

UL, Fakulteta za arhitekturo
izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski, 5.08 - Urbanizem

UL, Fakulteta za družbene vede
doc. dr. Jernej Amon Prodnik, 5.06.03 - Komunikologija
doc. dr. Jožica Čehovin Zajc, 5.03 - Sociologija
prof. dr. Danica Fink Hafner, 5.06.01 - Politologija
prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, 5.03 - Sociologija
doc. dr. Andrej Kohont, 5.04.03 - Management
prof. dr. Iztok Prezelj, 5.06.04 - Obramboslovje
prof. dr. Vasja Vehovar, 5.03 - Sociologija

UL, Fakulteta za elektrotehniko
doc. dr. Samo Beguš, 2.15.01 - Senzorji in zajemanje podatkov
doc. dr. Benjamin Lipovšek, 2.09.04 - Optoelektronika
prof. dr. Marko Munih, 2.06 - Sistemi in kibernetika
izr. prof. dr. Igor Pušnik, 2.15.04 - Metrologije področij
doc. dr. Urban Sedlar, 2.08 - Telekomunikacije
prof. dr. Igor Škrjanc, 2.06.01 - Tehnologija vodenja sistemov
prof. dr. Janez Trontelj, 2.09.03 - Mikroelektronika
prof. dr. Tomaž Vrtovec, 2.06.07 - Biomedicinska tehnika

UL, Fakulteta za farmacijo
izr. prof. dr. Žiga Jakopin, 1.09 - Farmacija
prof. dr. Samo Kreft, 1.09 - Farmacija
prof. dr. Odon Planinšek, 1.09 - Farmacija
doc. dr. Izidor Sosič, 1.09 - Farmacija
izr. prof. dr. Tihomir Tomašič, 1.09 - Farmacija
izr. prof. dr. Tomaž Vovk, 1.09 - Farmacija

UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov, 2.01 - Gradbeništvo
prof. dr. Matjaž Dolšek, 2.01.04 - Potresno inženirstvo
doc. dr. Matej Maček, 2.01 - Gradbeništvo
doc. dr. Dušan Petrovič, 2.17 - Geodezija
prof. dr. Igor Planinc, 2.01 - Gradbeništvo

UL, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
izr. prof. dr. Janez Cerkovnik, 1.04 - Kemija
doc. dr. Martin Gazvoda, 1.04.04 - Organska kemija
izr. prof. dr. Jernej Iskra, 1.04.04 - Organska kemija
doc. dr. Marina Klemenčič, 1.05 - Biokemija in molekularna biologija
doc. dr. Jakob Kljun, 1.04.03 - Anorganska kemija
izr. prof. dr. Irena Kralj Cigić, 1.04.05 - Analizna kemija
prof. dr. Jurij Lah, 1.04 - Kemija, 1.05 - Biokemija in molekularna biologija
prof. dr. Aleš Podgornik, 2.02 - Kemijsko inženirstvo 
prof. dr. Jurij Reščič, 1.04 - Kemija
prof. dr. Urška Šebenik, 2.02 - Kemijsko inženirstvo 
asist. - razisk. dr. Andraž Šuligoj, 1.04.03 - Anorganska kemija

UL, Fakulteta za matematiko in fiziko
prof. dr. Franc Forstnerič, 1.01.01 - Analiza
doc. dr. Matija Milanič, 1.02.08 - Medicinska fizika
izr. prof. dr. Miha Ravnik, 1.02 - Fizika
doc. dr. Gregor Skok, 1.02 - Fizika
prof. dr. Marko Žnidarič, 1.02.02 - Teoretična fizika

UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko
asist. dr. Jana Faganeli Pucer, 2.07.07 - Inteligentni sistemi - programska oprema
izr. prof. dr. Danijel Skočaj, 2.07 - Računalništvo in informatika

UL, Fakulteta za strojništvo
prof. dr. Iztok Golobič, 2.13 - Procesno strojništvo
prof. dr. Edvard Govekar, 2.21 - Tehnološko usmerjena fizika
doc. dr. Miroslav Halilovič, 2.05 - Mehanika
asist. dr. Umut Hanoglu, 2.13.01 - Večfazni sistemi
izr. prof. dr. Matija Jezeršek, 2.10 - Proizvodne tehnologije in sistemi
izr. prof. dr. Peter Krajnik, 2.10 - Proizvodne tehnologije in sistemi
doc. dr. Franci Majdič, 2.11 - Konstruiranje
izr. prof. dr. Tomaž Pepelnjak, 2.10 - Proizvodne tehnologije in sistemi
prof. dr. Rok Petkovšek, 2.10.02 - Izdelovalna tehnologija
prof. dr. Mihael Sekavčnik, 2.03.02 - Goriva in tehnologija za konverzijo energije
prof. dr. Janko Slavič, 2.05 - Mehanika
doc. dr. Domen Šeruga, 2.11.03 - Specialna razvojna znanja
prof. dr. Roman Šturm, 2.10 - Proizvodne tehnologije in sistemi
doc. dr. Jovan Trajkovski, 2.11.02 - Specialna konstrukcijska znanja

UL, Fakulteta za šport
prof. dr. Mojca Doupona, 5.10 - Šport

UL, Fakulteta za upravo
doc. dr. Lan Umek, 5.04 - Upravne in organizacijske vede

UL, Filozofska fakulteta
izr. prof. dr. Kornelija Ajlec, 6.01 - Zgodovinopisje
prof. dr. Mihael Kovač, 5.13 - Informacijska znanost in bibliotekarstvo
doc. dr. Adriana Mezeg, 6.07 - Literarne vede
doc. dr. Luka Repanšek, 6.05 - Jezikoslovje
prof. dr. Špela Vintar, 2.07 - Računalništvo in informatika, 5 - Družboslovje, 6.05 - Jezikoslovje

UL, Medicinska fakulteta
prof. dr. Matjaž Bunc, 3.03 - Nevrobiologija
znan. sod. dr. Nina Hauptman, 3.04 - Onkologija
doc. dr. Jernej Jorgačevski, 3.03 - Nevrobiologija
izr. prof. dr. Metka Lenassi, 1.05 - Biokemija in molekularna biologija
znan. sod. dr. Mirjana Liović, 4.06.02 - Bioinženirstvo
doc. dr. Polona Maver Vodičar, 3.01 - Mikrobiologija in imunologija
doc. dr. Mateja Pirš, 3.01 - Mikrobiologija in imunologija
prof. dr. Maja Pohar Perme, 3.08 - Javno zdravstvo (varstvo pri delu)
viš. znan. sod. dr. Matjaž Stenovec, 3.03 - Nevrobiologija
znan. sod. dr. Uroš Tkalec, 1.02 - Fizika
izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, 1.05 - Biokemija in molekularna biologija
doc. dr. Nina Vardjan, 3.03 - Nevrobiologija
prof. dr. Marko Živin, 3.03 - Nevrobiologija

UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
prof. dr. Boštjan Markoli, 2.10.02 - Izdelovalna tehnologija

UL, Pedagoška fakulteta
prof. dr. Janez Krek, 6.10 - Filozofija

UL, Teološka fakulteta
doc. dr. Samo Skralovnik, 6.11 - Teologija

UL, Veterinarska fakulteta
doc. dr. Urška Jamnikar Ciglenečki, 4.04.05 - Zdravstveno varstvo živil živalskega izvora
izr. prof. dr. Janko Mrkun, 4.04 - Veterina
izr. prof. dr. Tomaž Snoj, 4.04 - Veterina
doc. dr. Tanja Švara, 4.04 - Veterina