17. 10. 2023

ČETRTI RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE IN RAZISKOVALKE NA UNIVERZI V LJUBLJANI 

Univerza v Ljubljani razpisuje 7 mest za mlade raziskovalce in raziskovalke.
Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije; rok za prijavo je 23. oktober 2023 do 13. ure.

Morebitna vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov .
Potrdilo o opravljenih obveznostih z ocenami mora biti potrjeno z žigom fakultete in podpisom dekana/dekanje. 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Četrti razpis za mlade raziskovalce in raziskovalke v letu 2023
Prijavni obrazec
Navodila za prijavo na razpis
- Seznam mentorjev z opisi delovnih mest:

UL, Ekonomska fakulteta
Matej Černe

UL, Fakulteta za družbene vede

Marko Lovec

UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Vlatko Bosiljkov
Dejan Zupan

UL, Filozofska fakulteta

Irma Potočnik Slavič

UL, Medicinska fakulteta
Borut Kirn
Samo Ribarič
 

28. 8. 2023

TRETJI RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE IN RAZISKOVALKE NA UNIVERZI V LJUBLJANI 

Univerza v Ljubljani razpisuje 17 mest za mlade raziskovalce in raziskovalke.
Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije; rok za prijavo je 7. september 2023 do 13. ure.

Morebitna vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov .
Potrdilo o opravljenih obveznostih z ocenami mora biti potrjeno z žigom fakultete in podpisom dekana/dekanje. 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Tretji razpis za mlade raziskovalce in raziskovalke v letu 2023
Prijavni obrazec
Navodila za prijavo na razpis
- Seznam mentorjev z opisi delovnih mest:


UL, Fakulteta za družbene vede

Andreja Jaklič

UL, Fakulteta za elektrotehniko
Marko Jankovec
Marko Jošt
Boštjan Batagelj

UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Vlatko Bosiljkov
Dejan Zupan

UL, Fakulteta za matematiko in fiziko

Tomaž Prosen

UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Aleksander Sadikov

UL, Fakulteta za strojništvo
Joško Valentinčič
Davorin Kramar
Katarina Mramor

UL, Fakulteta za upravo
Aleksander Aristovnik

UL, Filozofska fakulteta

Irma Potočnik Slavič

UL, Medicinska fakulteta
Borut Kirn
Anja Oštrbenk Valenčak
Samo Ribarič

UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
David Bombač
 

16. 5. 2023

DRUGI RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE IN RAZISKOVALKE NA UNIVERZI V LJUBLJANI 

Univerza v Ljubljani razpisuje 31 mest za mlade raziskovalce in raziskovalke.
Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije; rok za prijavo je 5. junij 2023 do 13. ure.

Morebitna vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov .
Potrdilo o opravljenih obveznostih z ocenami mora biti potrjeno z žigom fakultete in podpisom dekana/dekanje. 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

- Drugi razpis za mlade raziskovalce in raziskovalke v letu 2023
Prijavni obrazec
Navodila za prijavo na razpis
- Seznam mentorjev z opisi delovnih mest:

UL, Biotehniška fakulteta
Rok Kostanjšek
Nataša Poklar Ulrih

UL, Ekonomska fakulteta
Jelena Zorić

UL, Fakulteta za družbene vede

Andreja Jaklič

UL, Fakulteta za elektrotehniko
Marko Jankovec
Marko Jošt
Matjaž Mihelj
Matej Možek
Peter Naglič

UL, Fakulteta za farmacijo
Irena Mlinarič Raščan
Barbara Ostanek

UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Vlatko Bosiljkov
Mateja Dovjak
Robert Klinc
Dejan Zupan

UL, Fakulteta za matematiko in fiziko

Denis Arčon
Maruša Bradač
Rainer Oliver Kaltenbaek
Urban Simončič

UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Aleksander Sadikov

UL, Fakulteta za strojništvo
Edvard Govekar
Davorin Kramar
Katarina Mramor

UL, Fakulteta za upravo
Polonca Kovač

UL, Filozofska fakulteta

Urška Fekonja
Irma Potočnik Slavič

UL, Medicinska fakulteta
Borut Kirn
Anja Oštrbenk Valenčak
Samo Ribarič (opis delovnega mesta spremenjen 17. 5. 2023)

UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
David Bombač

UL, Veterinarska fakulteta
Irena Zdovc 

 

 

15. 3. 2023

RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE IN RAZISKOVALKE NA UNIVERZI V LJUBLJANI 

Univerza v Ljubljani razpisuje 120 mest za mlade raziskovalce in raziskovalke.
Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije; rok za prijavo je 5. april 2023 do 13. ure.

Morebitna vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov .
Potrdilo o opravljenih obveznostih z ocenami pridobite v referatu fakultete, kjer zaključujete študij. 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Razpis za mlade raziskovalce in raziskovalke v letu 2023
Prijavni obrazec
Navodila za prijavo na razpis
- Seznam mentorjev z opisi delovnih mest:

 

 

Razpis za mladega raziskovalca na Fakulteti za elektrotehniko (rok za prijave: 21. februar 2023 do 13. ure)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
- Razpis za mladega raziskovalca na Fakulteti za elektrotehniko
Prijavni obrazec
- Opis delovnega mesta

 

 

 POVEZAVE: