13. 9. 2018

Ponovljeni (šesti) razpis za kandidate za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani v letu 2018

Univerza v Ljubljani objavlja Ponovljeni (šesti) razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018.
Rok za prijave je 19. september 2018 do 13.00.

Vprašanja v zvezi z razpisom se lahko posredujejo v elektronski obliki na naslov: .
Odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja


RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
Ponovljeni (šesti) razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018
Seznam mentorjev in prostih mest za Ponovljeni (šesti) razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018
Navodila za prijavo na Ponovljeni (šesti) razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018
Opis usposabljanja:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede- Franc Mali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

20. 8. 2018

Ponovljeni (peti) razpis za kandidate za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani v letu 2018

Univerza v Ljubljani objavlja Ponovljeni (peti) razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018.
Rok za prijave je 23. avgust 2018 do 13.00.

Vprašanja v zvezi z razpisom se lahko posredujejo do 22. 8. 2018 do 10. ure v elektronski obliki na naslov: . Odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
Ponovljeni (peti) razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018
Seznam mentorjev in prostih mest za Ponovljeni (peti) razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018
Navodila za prijavo na Ponovljeni (peti) razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018
Opis usposabljanja:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo - Ciril Arkar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31. 7. 2018

Ponovljeni (četrti) razpis za kandidate za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani v letu 2018

Univerza v Ljubljani objavlja Ponovljeni (četrti) razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018. 
Rok za prijave je 3. avgust 2018 do 13.00.

Vprašanja v zvezi z razpisom se lahko posredujejo do 2. 8. 2018 do 10. ure v elektronski obliki na naslov: . Odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
Ponovljeni (četrti) razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018
Seznam mentorjev in prostih mest za Ponovljeni (četrti) razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018
Navodila za prijavo na Ponovljeni (četrti) razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018
Opis usposabljanja:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta - Agnes Pisanski Peterlin
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

23. 7. 2018

Ponovljeni razpis za kandidate za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani v letu 2018

Univerza v Ljubljani objavlja Ponovljeni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018 za 12 mentorjev. 
Rok za prijave je 1. avgust 2018 do 13.00.
Vprašanja v zvezi z razpisom se lahko posredujejo do 31. 7. 2018 do 10. ure v elektronski obliki na naslov: . Odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
Ponovljeni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018
Seznam mentorjev in prostih mest za Ponovljeni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018
Navodila za prijavo na Ponovljeni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018
Opisi usposabljanj:
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta - Jelena Zorić
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta - Darja Fišer
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede - Matjaž Uršič
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede - Igor Vobič
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta - Jože Starič
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo - Davorin Kramar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo - Anton Bergant
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo - Henri Orbanić
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko - Franjo Pernuš
Univerza v Ljubljani, Fakulteta gradbeništvo in geodezijo - Bojan Stopar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko - Aleksander Sadikov
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko - Marko Žnidarič

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

12. 6. 2018

Drugi razpis za kandidate za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani v letu 2018

Univerza v Ljubljani objavlja Drugi razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018 za mentorje, ki so bili predlagani s strani raziskovalnih programov, ki so dobili mentorska mesta na podlagi prijave na Javni poziv ARRS za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2018. 
Rok za prijave je 22. junij 2018 do 23.59.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Drugi razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018

Seznam mentorjev in prostih mest za Drugi razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018

Navodila za prijavo na Drugi razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018

Opisi usposabljanj:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Matjaž Uršič
Tanja Kamin
Franc Mali
Igor Vobič
Ana Bojinović Fenko
Andreja Jaklič

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Jelena Zorić


Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Marko Hočevar
Miha Boltežar
Davorin Kramar
Janez Diaci
Franc Majdič
Nikola Vukašinovič
Anton Bergant
Ciril Arkar

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
Jurij Trontelj
Irena Mlinarič Raščan
Lucija Peterlin Mašič
Stanislav Gobec

Univerza v Ljubljani, Fakulteta gradbeništvo in geodezijo

Goran Turk
Bojan Stopar
Simon Rusjan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Franjo Pernuš
Bor Kos
Aleksander Sešek
Benjamin Lipovšek
Simon Dobrišek

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Aleksander Sadikov
Peter Peer

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
Gregor Skok
Tomaž Zwitter
Rok Dolenec

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
Boštjan Rožič
Andrej Šmuc
Aleš Nagode
Marija Gorjanc


 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. 5. 2018

Prvi razpis za kandidate za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani v letu 2018

Univerza v Ljubljani objavlja Prvi razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018 za mentorje, izbrane na Javnem razpisu ARRS za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 - pilotni razpis MR+. Rok za prijave je 22. junij 2018 do 23.59.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Prvi razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018

Seznam mentorjev in prostih mest za Prvi razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018

Navodila za prijavo na Prvi razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018

Opisi usposabljanj:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Polona Žnidaršič Plazl

Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta
Robert Petkovšek

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Nataša Kejžar
Mateja Erdani Kreft

Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
Borut Poljšak

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Mojca Golobič
Marina Pintar
Maja Mikulič Petkovšek
Blaž Stres

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Danijela Trškan
Agnes Pisanski Peterlin

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Iztok Prezelj
Maruša Pušnik

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
Miha Škerlavaj
Ljubica Knežević Cvelbar

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
Polonca Kovač

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Tomaž Katrašnik
Janez Povh
Henri Orbanić

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo
Zdenko Časar

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Sašo Blažič
Matjaž Mihelj

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Tomaž Curk

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
Marko Žnidarič
 

Unofficial translation of the First Call to Tender for Young Researcher candidates (M/F) in 2018 is available here: https://www.uni-lj.si/study/young-reseachers/
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

maj 2018

Najava razpisov za kandidate za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani v letu 2018

Univerza v Ljubljani bo predvidoma v ponedeljek, 21. 5. 2018, objavila Prvi razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2018.

V letošnjem letu bo UL objavila dva razpisa z različnimi mentorji. Na prvem razpisu se bodo kandidati lahko prijavili k mentorjem, ki so bili izbrani na Javnem razpisu ARRS za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2018 - pilotni razpis MR+, na drugem pa k mentorjem, ki so bili predlagani s strani raziskovalnih programov, ki so dobili mentorska mesta na podlagi prijave na Javni poziv ARRS za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2018.

Drugi razpis za kandidate za mlade raziskovalce bo objavljen predvidoma v začetku ali sredini junija, takoj po potrditvi kandidatov za mentorje s strani ARRS.

Predvidoma bo rok za prijave na oba razpisa 22. 6. 2018.

V primeru, da bodo po končanih izbirnih postopkih ostala prosta mesta, bo univerza na svojih spletnih straneh objavila ponovljeni razpis.

Vsi razpisi in ostale informacije bodo objavljeni na spletni strani https://www.uni-lj.si/studij/mladi-raziskovalci/.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predstavitev programa Mladi raziskovalci

Program Mladi raziskovalci financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Cilj programa je omogočiti mladim raziskovalcem, da sodelujejo pri raziskovalnem delu v času doktorskega študija na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Agencija financira njihove plače, socialne prispevke, materialne in nematerialne stroške. Povprečni letni strošek za financiranje enega mladega raziskovalca je približno 30.000 EUR. Sredstva za usposabljanje so dodeljena za določen čas, in sicer za največ 4 leta.

Namen mehanizma je kadrovsko pomladiti raziskovalne skupine in omogočiti dotok svežih idej in pristopov. Program Mladi raziskovalci je vir visoko usposobljenih in motiviranih zaposlenih z velikim potencialom za slovensko gospodarstvo in druga družbeno pomembna področja.

Program uspešno poteka od leta 1985, do danes ga je uspešno zaključilo več kot 5.000 raziskovalk in raziskovalcev. 

Vir: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Povezave:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
Društvo Mlada akademija (društvo doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere)