Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Podpora in pomoč za študentke in študente, ki so ogroženi zaradi ukrajinske krize

Na Univerzi v Ljubljani z zgroženostjo in veliko zaskrbljenostjo spremljamo ukrajinsko krizo. Sporočamo vam, da nismo pozabili na vas. Če potrebujete kakršno koli pomoč, nasvet, informacijo, podporo, nam pošljite sporočilo na elektronski naslov .

Seznaniti vas želimo tudi z nekaj konkretnimi ukrepi, ki smo jih že sprejeli:

Kandidatke in kandidati za študij

 • Na naši spletni strani www.uni-lj-si/study lahko najdete vse informacije v zvezi s študijem na Univerzi v Ljubljani. Pripravili smo tudi kratko predstavitev možnosti študija na Univerziv Ljubljani v ukrajinskem jeziku.
 • Informacije o razpisanih študijskih programih, trajanju študija, vpisnih pogojih, številu razpisanih mest, načinu študija za študijsko leto 2022/203 bodo objavljene v razpisih za vpis v študijske programe Univerze v Ljubljani, predvidoma v februarju 2023.
 • Prijavo za vpis in priznavanje morate oddati prek spletnega portala eVŠ.
 • Video napotki o načinu prijave.
 • Tehnična pomoč pri izpolnjevanju prijave: , +386 1 478 85 90.
 • Nudimo vam tudi spletno svetovanje v zvezi s prijavno-sprejemnim postopkom za vpis na dodiplomski in enovit magistrski študij. Za termin pišite na .
 • Osebe z začasno zaščito ne plačajo šolnine za redni dodiplomski in magistrski študij.
 • Če ste doktorski študent, lahko zaprosite za sofinanciranje šolnine. Višina sofinanciranja je odvisna od števila vpisanih študentov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Za več informacij se lahko obrnete na posamezno članico Univerze v Ljubljani (akademijo ali fakulteto), na kateri boste vpisani.
 • Vabimo vas na informativne dneve ter Virtualni sejem izobraževanja, kjer se predstavljajo vse članice Univerze v Ljubljani (3 akademije in 23 fakultet).
 • Oglejte si video predstavitev možnosti študija na ULvtisi študentovpredstavitvene brošure in ppt predstavitve.
 • Kratka predstavitev možnosti študija na Univerzi v Ljubljani v ukrajinščini.

Možnost vključitve v študij v okviru izmenjave

 • Študentke in študenti se lahko vključite v študij že v tem študijskem letu kot izmenjalni ali gostujoči študenti. Pri tem je pogoj, da imate status študenta v Ukrajini.
 • Za več informacij pišite na .

Študentski dom: subvencionirano bivanje študentov s statusom začasno razseljene osebe

 • Državljani Ukrajine, s statusom začasno razseljene osebe, lahko oddate prošnjo za bivanje v Študentskem domu za študijsko leto 2022/2023.
 • Več informacij in prijavni obrazec.
 • V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na telefonski številki (01) 530 6027 in (01) 530 6028 ali na elektronski naslov pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

Pomoč za študentke in študente ter profesorje iz Ukrajine pri vključevanju v slovensko okolje in učenje slovenskega jezika

Za pomoč pri vključevanju v slovensko okolje in učenje slovenskega jezika lahko kontaktirate študentke in študente Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z Oddelka za slavistiko, ki nudijo brezplačno pomoč  v obliki poučevanja slovenščine, druženja, podpore in spoznavanja življenja v Ljubljani. Za več informacij pišite na 


Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik nudi različne možnosti za učenje slovenskega jezika

 • Na voljo vam je brezplačna psihosocialna pomoč. Strokovnjaki se bodo potrudili, da vam jo čim hitreje zagotovijo. Več informacij.
   
 • V okviru Pravne fakulteti Univerze v Ljubljani vse od pričetka vojne v Ukrajini nudimo brezplačne pravne nasvete in pomoč ukrajinskim državljanom, ki v Sloveniji zaprošajo za zaščito. Pravno informiranje v okviru Pravne klinike za begunce in tujce, pri katerem prostovoljno sodelujejo tudi študenti Pravne fakultete, poteka v organizaciji treh pedagogov (izr. prof. Samo Bardutzky, prof. dr. Saša Zagorc in as. Ana Samobor). Svetovanje poteka pretežno preko elektronske pošte in se nanaša na različne težave in vprašanja, s katerimi se posamezniki srečujejo pred prihodom v Slovenijo, ob prihodu vanjo ter pri urejanju svojega statusa. Največkrat gre za vprašanja, povezana s postopkom za pridobitev statusa začasne zaščite ter ustreznih dokumentov, in vprašanja, povezana z iskanjem ustrezne nastanitve ter finančne pomoči. Informiranje nudimo ukrajinskim in drugim študentom ter tudi ostalim osebam v stiski. Kljub mnogim nejasnostim in oviram, ki se pojavljajo v praksi, se posameznikom, ki se obračajo na nas, trudimo zagotoviti čim bolj izčrpne in jasne odgovore – pogosto se zato posvetujemo tudi z drugimi posamezniki in institucijami, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem pomoči beguncem. Kontaktna elektronska pošta klinike: .

   
 • Za pomoč se lahko obrnete tudi na Socialnopravno kliniko. Kontakt: as. Sara Bagari () in prof. dr. Grega Strban ().
   
 • Pomoč vam nudijo tudi vaši vrstniki v Študentskem svetu, ki jih lahko kontaktirate na  ali .
   
 • Če vam bo dovoljenje za bivanje v Sloveniji kmalu poteklo, pravočasno zaprosite za podaljšanje (ne pozabite, da se vloge včasih obravnavajo počasi). Če boste pri tem potrebovali pomoč, nas lahko obvestite ali poiščete pomoč na Pravni kliniki za begunce in tujce (glej zgoraj).
   
 • Smo v stalni navezi s pristojnimi institucijami v Sloveniji (Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter ukrajinskim veleposlaništvom), saj vam želimo olajšati bivanje v Sloveniji.
   
 • Vsem, ki so se zaradi vojne v Ukrajini znašli v stiski, je Slovenija pripravljena pomagati. Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov je vzpostavil vladni klicni center, kjer bodo za pojasnila glede pomoči, ki jo Slovenija nudi državljanom iz Ukrajine na voljo strokovnjaki z različnih področij. Klicni center bo deloval vse dni v tednu od 8. do 18. ure. Za klice iz Slovenije je na voljo brezplačna telefonska številka 080 41 42 , za klice iz tujine +386 1478 7530. Vzpostavljen je tudi poseben elektronski poštni naslov . Aktualne informacije in kontaktne številke so objavljene tudi na spletni strani gov.si v slovenskem angleškem in ukrajinskem jeziku.
   
 • Postopek pridobitve začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine: Oseba, ki v času trajanja začasne zaščite ob vstopu v Republiko Slovenijo izjavi, da namerava v Republiki Sloveniji zaprositi za začasno zaščito, izpolni vlogo za začasno zaščito pri policiji in predloži vsa dokazila, ki jih ima na razpolago in so pomembna za odločanje o priznanju začasne zaščite. Oseba, ki ji je priznana začasna zaščita, ima poleg pravice do začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji tudi pravico do:nastanitve in prehrane v nastanitvenih centrih ali denarne pomoči za zasebno nastanitev, zdravstvenega varstva, dela, izobraževanja, denarne pomoči ali žepnine, združevanja družine, brezplačne pravne pomoči, obveščenosti o pravicah in dolžnostih ter do pomoči pri uveljavljanju pravic iz ZZZRO. Več informacij.
   
 • Uporabne informacije glede prihoda v Slovenijo lahko najdete tudi tukaj.

flag

Photo: Trey Mus, www.pexels.com