Skoči na vsebino
Prva stran
 1. Članice Univerze v Ljubljani
 2. Doktorski študijski programi
 3. Klasifikacija študijskih programov
 4. Razpisi za vpis
 5. Cenik storitev za študente
 6. Študijski koledar
 7. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 8. Leto plus
 9. Mednarodno sodelovanje in izmenjave
 10. Poletne šole 2023
 11. Mladi raziskovalci
 12. Informacije za bodoče študente
 13. Možnosti za učenje slovenščine

Projekt »Spodbujanje internacionalizacije na črnogorskih visokošolskih zavodih z učinkovitim strateškim načrtovanjem (IESP)«

 IESP

 

Projekt »Spodbujanje internacionalizacije na črnogorskih visokošolskih zavodih z učinkovitim strateškim načrtovanjem (IESP)« je bil namenjen izboljšanju mednarodne konkurenčnosti in prepoznavnosti črnogorskih visokošolskih zavodov z zagotavljanjem optimalnega modela za krepitev različnih vidikov internacionalizacije. Izvedba projekta je bila, pri vmesnem poročilu o zagotavljanju kakovosti, ocenjena z 98,3 (od 100) z zaključkom, da so bile izvedene vse načrtovane aktivnosti z visokim standardom kakovosti in odličnim sodelovanjem, zlasti v okoliščinah Covid-19. 

Projektni partnerji:

 • 3 črnogorske univerze: Univerza v Črni gori, Univerza v Donji Gorici, Medditeranean univerza
 • 3 evropske univerze: Univerza Côte d’Azur (Francija), Univerza v Cadizu (Španija), Univerza v Ljubljani (Slovenija)
 • Neakademski partnerji: Ministrstvo za znanost Črne gore, Ministrstvo za izobraževanje Črne gore, Agencija za nadzor in zagotavljanje kakovosti visokega šolstva

Project website

E-novičnik

 

Erasmus 


S strani Univerze v Ljubljani (UL) smo izvedli vse načrtovane aktivnosti, prav tako smo v času podaljšanja projekta (za 1 leto) izvedli še dodatne aktivnosti, ki prvotno niso bile načrtovane.

Izvedene aktivnosti s strani UL, načrtovane v okviru projekta:

 1. Obisk na UL, v okviru katerega so predstavniki MIZŠ, NAKVIS, članic in služb rektorata UL predstavili primere praks, aktivnosti in delovanje na področju internacionalizacije (20. – 21. 2. 2020)
 2. Priprava podporne dokumentacije s področja internacionalizacije (primeri sporazumov, obrazcev, navodil ipd., maj 2020)
 3. Priprava pregleda aktivnosti po posameznih področjih internacionalizacije
 4. Delavnica na temo priprave strategije internacionalizacije (prek spleta), 16. in 18. 6. 2020 ter individualni sestanki s posamezno črnogorsko univerzo, UL EF
 5. Usposabljanje na temo priprave poletnih šol (prek spleta), 24. in 25. 10. 2020, UL EF, UL FPP, UL ALUO, UL PF (učitelji UL FPP so sodelovali tudi pri izvedbi poletne šole “Sustainable Development of Yachting and Cruise Industry”)
 6. Usposabljanje na temo priprave programov in predmetov v angleškem jeziku (prek spleta), 2. in 5. 3. 2021: UL EF, UL FPP, UL FF, UL AG
 7. Udeležba na Staff week, 7. – 11. 11. 2022 (predstavitev Green Erasmus, digitalizacija v internacionalizaciji

Dodatno izvedene aktivnosti s strani UL, ki prvotno niso bile načrtovane v okviru projekta:

 1. Usposabljanje na temo poučevanja multikulturnih skupin študentov v visokošolskem okolju (prek spleta), 19. in 21. 4. 2021, UL FF
 2. Usposabljanje na temo medkulturnost v visokošolskem okolju (prek spleta), 3. in 4. 6. 2021, UL PEF
 3. Predstavitev dvojnih diplom in skupnih študijskih programov (v živo), 9. 6. 2022,  Univerzitetna služba za 1. in 2. stopnjo
 4. Predstavitev možnosti izmenjav za študente in osebje (v živo), 7. - 9. 11. 2022, Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje

 

V času trajanja projekta je prišlo do nekaj ključnih sprememb, ki bodo pripomogle k izboljšanju internacionalizacije črnogorskih univerz:

 • Sprememba zakonodaje, ki omogoča plačljivo ponudbo programov v tujem jeziku
 • Priprava strategije internacionalizacije na institucionalni in fakultetni ravni (vse univerze)
 • Ustanovitev oddelkov (Center for language learning), ki organizirajo tečaje angleškega jezika za učitelje in strokovno-administrativno osebje (vse univerze)
 • Nakup opreme in posodobitve oz. vzpostavitve spletnih strani v angleškem jeziku (vse univerze)
 • Akreditacija dveh poletnih šol v angleškem jeziku (Univerza v Črni gori)
 • Vzpostavitev projektne pisarne (Univerza v Črni gori)
 •  V pripravi je skupni program v angleščini (Univerza v Črni gori)


Več informacij o izvedenih aktivnostih si lahko ogledate tukaj.
 

 Logotipi univerz